Ảnh thẻ sĩ quan quân đội

QUYẾT ĐỊNH

*
Về việc ban hành “Thẻ sĩ quan tiền dự bị”

 

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ chế độ Tổ chức chính phủ ngày 25 mon 12 năm 2001;

Theo ý kiến đề nghị của bè bạn Chủ nhiệm Tổng cục thiết yếu trị.

Bạn đang xem: Ảnh thẻ sĩ quan quân đội

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Thẻ sĩ quan tiền dự bị” để cung cấp cho sĩ quan Quân đội dân chúng Việt Nam phục vụ ở ngạch dự bị, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đăng ký, làm chủ sĩ quan liêu dự bị của các cơ quan, đơn vị chức năng trong và xung quanh quân đội, đôi khi tạo thuận lợi cho sĩ quan lại dự bị lúc làm trách nhiệm quân sự ở đơn vị chức năng dự bị động viên.

Điều 2. “Thẻ sĩ quan tiền dự bị” hình chữ nhật, lâu năm 90mm, rộng 60mm; nhì mặt mầu nâu nhạt; hình mẫu thiết kế mặt trước hình quân hiệu mờ cùng có các dải tia mầu nâu nhạt, hình mẫu thiết kế mặt sau hình tròn nhỏ mầu nâu nhạt, có nội dung sau :

1. Phương diện trước : trên cùng thuộc dòng tiêu đề “Quân đội quần chúng Việt Nam”; phần viền trái, phía trên : hình Quân hiệu, dưới gồm dán ảnh, phần bên phải, trên thuộc : “Thẻ sĩ quan tiền dự bị” (in mầu đỏ), bên dưới là số thẻ, tiếp theo gồm: Họ và tên, cấp bậc, số hiệu sĩ quan, đơn vị chức năng cấp, ngày tháng năm; dưới cùng ở chính giữa là loại : “SẴN SÀNG BẢO VỆ TỔ QUỐC”.

2. Phương diện sau: Sinh ngày, dân tộc, quê quán, đăng ký lần đầu tại, nhập ngũ, xuất ngũ, đơn vị xuất ngũ, huấn luyện sĩ quan liêu dự bị tại, thời gian, chuyên nghiệp quân sự, đăng ký lần đầu, dìm dạng: cao 1m…

Điều 3. Mỗi sĩ quan dự bị trong thời gian ship hàng ở ngạch dự bị hoặc sĩ quan sở tại đã chuyển sang ngạch dự bị được cấp và sử dụng 01 (một) “Thẻ sĩ quan tiền dự bị” và tất cả số thẻ riêng.

Điều 4. “Thẻ sĩ quan tiền dự bị” bởi người lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ Quốc chống và cấp cho cho các đối tượng sau lúc được bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc chống phong quân hàm sĩ quan liêu dự bị với sĩ quan sở tại chuyển sang trọng ngạch dự bị.

Điều 5. Trách nhiệm thống trị và thực hiện “Thẻ sĩ quan liêu dự bị”.

1. lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc bộ Quốc phòng có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc bài toán cấp phát, quản lí lý, áp dụng “Thẻ sĩ quan tiền dự bị” và bao gồm quyền thu hồi “Thẻ sĩ quan lại dự bị” trực thuộc phạm vi thống trị của mình trong số trường hợp: Sĩ quan liêu dự bị trường đoản cú trần, giải ngạch sĩ quan tiền dự bị, bị tước quân hàm sĩ quan tiền dự bị, bị toà án tuyên án vạc tù.

Xem thêm: " Tem Xe Exciter 150 Đen Nhám, Top Những Bộ Tem Xe Exciter 150 Thiết Kế Đẹp

2. Lãnh đạo cơ quan quân sự huyện (quận, thị xã) trợ thời thời thu hồi “Thẻ sĩ quan liêu dự bị” nằm trong phạm vi quản lý của bản thân trong trường hòa hợp sĩ quan lại dự bị vi phạm pháp luật tới mức phải khởi tố.

3. Viên Cán bộ Tổng cục thiết yếu trị trực tiếp giúp bộ Quốc phòng cai quản việc in ấn, phân phát hành, cấp cho phát, thu hồi, áp dụng “Thẻ sĩ quan lại dự bị” và hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện.

4. Sĩ quan dự bị có nhiệm vụ giữ gìn, bảo quản “Thẻ sĩ quan lại dự bị” của mình và trình báo lúc làm trọng trách ở đơn vị dự thụ động viên và các trường hợp liên quan đến nghĩa vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của sĩ quan tiền dự bị. Trường hợp làm cho mất, làm cho hư hỏng phải kịp thời báo ngay cho cơ quan quân sự chiến lược huyện (quận, thị xã).

Điều 6. Nghiêm cấm việc khai man, tẩy xóa, sửa chữa, đến mượn, thực hiện không đúng mục đích và đầy đủ hành vi phi pháp khác trong quản lí lý, sử dụng “Thẻ sĩ quan dự bị”. Nếu phạm luật thì tùy theo lỗi nặng nề nhẹ sẽ ảnh hưởng xử lý kỷ vẻ ngoài theo Điều lệnh quân đội.

Điều 7. “Thẻ sĩ quan liêu dự bị” new được cung cấp phát từ tháng 7 năm 2004. “Thẻ sĩ quan dự bị” đã được cấp trước tháng 6 năm 2004 vẫn có giá trị áp dụng như “Thẻ sĩ quan liêu dự bị” mới.

Sĩ quan lại dự bị được thăng quân hàm từ cấp cho úy lên cấp cho tá hoặc trường phù hợp bị mất thẻ tất cả lý do chính đáng thì được cấp thẻ mới.

Điều 8. Quyết định này còn có hiệu lực thực hành sau 15 ngày, tính từ lúc ngày đăng Công báo. Phần lớn quy định trước đây về “Thẻ sĩ quan tiền dự bị”  trái với quyết định này rất nhiều bị kho bãi bỏ.

Các đồng chí Tổng tư vấn trưởng, chủ nhiệm Tổng cục thiết yếu trị và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan phụ trách thi hành đưa ra quyết định này.