BÀI 5 TIN HỌC 12

Bài 5: Các thao tác cơ bản bên trên bảng

1. Cập nhật dữ liệu

a. Thêm bản ghi

Có 3 biện pháp để thêm bản ghi:

- phương pháp 1. Chọn Insert New Record

- biện pháp 2. Nhấn nút ​

*

trên thanh công cụ hay nút dưới bảng.

Bạn đang xem: Bài 5 tin học 12

- bí quyết 3. Nháy chuột trực tiếp vào bản ghi trống ở cuối bảng rồi gõ dữ liệu tương ứng.

b. Chỉnh sửa

- Các thao tác thực hiện chỉnh sửa bản ghi:

+ Bước 1. Nháy chuột vào bản ghi cần ráng đổi

+ Bước 2. Dùng các phím BackSpace hoặc Delete để xóa

+ Bước 3. Gõ nội dung mới

c. Xóa bản ghi

Các thao tác làm việc thực hiện xóa bản ghi:

+ Bước 1. Chọn bản ghi cần xóa

+ Bước 2. Nhấn nút ​

*

hoặc nhấn phím Delete

+ Bước 3. Giỏi chọn vào ô đầu tiên của bản ghi, nhấn phím Delete

+ Bước 4. Vào hộp thoại khẳng định xóa, chọn Yes

*

Hình 1. Hộp thoại khẳng định xóa​

Để xóa nhiều bản ghi cũng tương tự nhưng phải chọn nhiều bản ghi: Nhấn ô đầu tiên kéo để chọn, hay nhấn giữ phím Shift.

Lưu ý:

- lúc đã bị xóa thì bản ghi ko thể khôi phục lại được

- lúc đang nhập tốt điều chỉnh thì ở ô đầu tiên cây cây bút (chưa lưu), chuyển đi nơi khác thì hiện

*

(đã lưu)

d. Di chuyển trong bảng

*

Hình 2. Các nút lệnh di chuyển trong bảng​

- Di chuyển bằng phím:

+ Tab: di chuyển về sau

+ Shift + tab: di chuyển về trước

+ Home/End: về đầu cùng cuối một bản ghi

+ Ctrl + Home: về đầu

+ Ctrl + End: về cuối

2. Sắp xếp và lọc

a. Sắp xếp

Cách thao tác làm việc thực hiện sắp xếp dữ liệu:

- Bước 1. Chọn trường cần sắp xếp trong chế độ hiển thị trang dữ liệu

- Bước 2. Dùng những nút lệnh

*

(tăng dần) hay

*

(giảm dần) để sắp xếp những bản ghi của bảng dựa trên giá chỉ trị của trường được chọn

- Bước 3. Lưu lại kết quả sắp xếp

b. Lọc

Cách làm việc thực hiện lọc dữ liệu:

- Bước 1. Lọc là một công cụ của hệ QTCSDL cho phép tìm ra những bản ghi thỏa mãn một số điều kiện làm sao đó phục vụ tra cứu kiếm

- Bước 2. Access có thể chấp nhận được lọc với các nút lệnh sau trên thanh Table Datasheet

*

3. Search kiếm đơn giản

a. Search kiếm

- Chức năng tìm kiếm kiếm (tìm kiếm và nạm thế) trong Access tương tự trong Word.- Ví dụ:Để kiếm tìm cụm từ như thế nào đó vào bảng, ta thực hiện theo một trong những cách sau:

+ giải pháp 1: Chọn Edit Find...

+ phương pháp 2: Nháy nút

*

+ giải pháp 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F. Khi đó hộp thoại Find and Replace mở ra. Gồm thể cung cấp thêm cho việc search kiếm:

*

Hình 3. Hộp thoại Find & Replace​

- vào ô Find What gõ cụm từ cần tìm.

Xem thêm: Top 5 Khách Sạn 5 Sao Tại Phan Thiết, #6 Resort 4

- vào ô Look In: Chọn tên bảng.

- trong ô Match, chọn giải pháp thức kiếm tìm kiếm.

- Nháy nút Find Next để đến vị trí tiếp theo thỏa mãn điều kiện tìm kiếm kiếm.

b. Nạm thếTương tự lệnh Find nhưng phải gõ cụm từ vắt thế vào ô Replace With.

*

Hình 4. Chức năng gắng thế​

4. In dữ liệu

- có thể in dữ liệu từ bảng.