Biên bản sự việc mất trộm

... CHI BỘ ………………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẠI HỘI LẦN THỨ …………. * ………, ngày …… tháng … năm 20…BIÊN BẢN KIỂM PHIẾUBầu cử cấp uỷ Chi bộ ………………… khoá ………… (nhiệm kỳ ………….)1/- Đại hội Chi bộ …………...

Bạn đang xem: Biên bản sự việc mất trộm

*

*

Tài liệu Mẫu biên bản kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức ppt


*

*

Xem thêm: Nơi Bán Gỗ Nu Hương Bao Nhiêu Tiền 1Kg, Gỗ Nu Là Gì

Mẫu biên bản kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức ppsx


*

... động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; cam kết bảo vệ môi trường; đề án bảo vệ môi trường. - Thực hiện giám sát môi trường định kỳ.- Kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường ... nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG ... Phụ lục 8 Mẫu biên bản kiểm tra công tác bảo vệ môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về...

Mẫu Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng trưởng cao đẳng nghề/giám đốc trung tâm dạy nghề


... hiệu trưởng/giám đốc : … phiếu/……. phiếu (…….%).(Có biên bản kiểm phiếu giới thiệu đề nghị bổ nhiệm kèm theo) Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự hội nghị nhất trí...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *