Các Môn Khoa Học Xã Hội

Khi chuẩn bị bước chân vào giảng mặt đường đại học, chắc chắn các em vẫn dành thời gian phân tích và khẳng định mục tiêu học tập, ví dụ là khối thi với ngành thi của mình. Vậy khối thôn hội là khối gì? Khối thôn hội bao gồm những ngành nào?


1. Khối làng hội là khối gì?

Khối thôn Hội gồm những môn khoa học nghiên cứu và phân tích về các phương diện con bạn của rứa giới. Bao gồm 9 môn chính: Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lý, Toán, trang bị lý, Hóa học, Sinh học, giáo dục đào tạo công dân, khoa học xã hội. Ngoài ra còn những môn giờ Anh, giờ Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga …tạo nên những tổ phù hợp môn đa dạng cho các em lựa chọn.

Bạn đang xem: Các môn khoa học xã hội

Đối với một khối C:

Khối C00

Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lý.

Khối C01

Ngữ văn, Toán, thiết bị lí.

Khối C02

Ngữ văn, Toán, Hóa học.

Khối C03

Ngữ văn, Toán, định kỳ sử.

Khối C04

Ngữ văn, Toán, Địa lí.

Khối C05

Ngữ văn, thiết bị lí, Hóa học.

Khối C06

Ngữ văn, đồ dùng lí, Sinh học.

Khối C07

Ngữ văn, thiết bị lí, định kỳ sử.

Khối C08

Ngữ văn, Hóa học, Sinh.

Khối C09

Ngữ văn, trang bị lí, Địa lý.

Khối C10

Ngữ văn, Hóa học, định kỳ sử.

Khối C12

Ngữ văn, Sinh học, kế hoạch sử.

Khối C13

Ngữ văn, Sinh học, Địa lý.

Khối C14

Ngữ văn, Toán, giáo dục và đào tạo công dân.

Khối C15

Ngữ văn, Toán, kỹ thuật xã hội.

Khối C16

Ngữ văn, thứ lí, giáo dục và đào tạo công dân.

Khối C17

Ngữ văn, Hóa học, giáo dục công dân.

Khối C19

Ngữ văn, lịch sử, giáo dục và đào tạo công dân.

*
Khối buôn bản hội bao gồm những ngành nào?

Đối với 1 khối D

Khối D00

Ngữ văn, Toán học, nước ngoài ngữ.

Khối D01

Ngữ văn, Toán học, giờ Anh.

Khối D02

Ngữ văn, Toán học, tiếng Nga.

Khối D03

Ngữ văn, Toán học, tiếng Pháp.

Khối D04

Ngữ văn, Toán học, tiếng Trung.

Khối D05

Ngữ văn, Toán học, giờ đồng hồ Đức.

Khối D06

Ngữ văn, Toán, tiếng Nhật.

Khối D07

Toán học, Hóa học, giờ đồng hồ Anh.

Khối D08

Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh.

Khối D09

Toán, định kỳ sử, giờ đồng hồ Anh.

Khối D10

Toán, Địa lí, tiếng Anh.

Khối D11

Ngữ văn, đồ vật lí, giờ Anh.

Khối D12

Ngữ văn, Hóa học, giờ đồng hồ Anh.

Khối D13

Ngữ văn, Sinh học, giờ đồng hồ Anh.

Khối D14

Ngữ văn, kế hoạch sử, tiếng Anh.

Khối D15

Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Anh.

Khối D16

Toán, Địa lí, giờ Đức.

Khối D17

Toán, Địa lí, giờ Nga.

Khối D18

Toán, Địa lí, tiếng Nhật.

Khối D19

Toán, Địa lí, tiếng Pháp.

Khối D20

Toán, Địa lí, giờ đồng hồ Trung.

Khối D21

Toán, Hóa học, tiếng Đức.

Khối D22

Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Nga.

Khối D23

Toán, Hóa học, giờ Nhật.

Khối D24

Toán, Hóa học, giờ Pháp.

Khối D25

Toán, Hóa học, tiếng Trung.

Khối D26

Toán, trang bị lí, giờ Đức.

Khối D27

Toán, đồ gia dụng lí, giờ Nga.

Khối D28

Toán, vật dụng lí, giờ đồng hồ Nhật.

Khối D29

Toán, đồ dùng lí, tiếng Pháp.

Khối D30

Toán, đồ lí, giờ Trung.

Xem thêm: Hiện Tượng Đi Tiểu Nhiều Lần, Đi Tiểu Nhiều Lần Trong Ngày Cảnh Báo Bệnh Gì

Khối D31

Toán, Sinh học, giờ Đức.

Khối D32

Toán, Sinh học, tiếng Nga.

Khối D33

Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Nhật.

Khối D34

Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Pháp.

Khối D35

Toán, Sinh học, tiếng Trung.

Khối D41

Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Đức.

Khối D42

Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Nga.

Khối D43

Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Nhật.

Khối D44

Ngữ văn, Địa lí, tiếng Pháp.

Khối D45

Ngữ văn, Địa lí, tiếng Trung.

Khối D52

Ngữ văn, đồ gia dụng lí, giờ đồng hồ Nga.

Khối D54

Ngữ văn, đồ gia dụng lí, tiếng Pháp.

Khối D55

Ngữ văn, thiết bị lí, tiếng Trung.

Khối D61

Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ đồng hồ Đức.

Khối D62

Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ Nga.

Khối D63

Ngữ văn, định kỳ sử, tiếng Nhật.

Khối D64

Ngữ văn, định kỳ sử, giờ đồng hồ Pháp.

Khối D65

Ngữ văn, định kỳ sử, giờ đồng hồ Trung.

Khối D66

Ngữ văn, giáo dục công dân, tiếng Anh.

Khối D68

Ngữ văn, giáo dục đào tạo công dân, tiếng Nga.

Khối D69

Ngữ Văn, giáo dục đào tạo công dân, giờ đồng hồ Nhật.

Khối D70

Ngữ Văn, giáo dục đào tạo công dân, tiếng Pháp.

Khối D72

Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, tiếng Anh.

Khối D73

Ngữ văn, khoa học tự nhiên, tiếng Đức.

Khối D74

Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ Nga.

Khối D75

Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, tiếng Nhật.

Khối D76

Ngữ văn, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ Pháp.

Khối D77

Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, tiếng Trung.

Khối D78

Ngữ văn, khoa học xã hội, giờ đồng hồ Anh.

Khối D79

Ngữ văn, công nghệ xã hội, giờ Đức.

Khối D80

Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, giờ đồng hồ Nga.

Khối D81

Ngữ văn, công nghệ xã hội, tiếng Nhật.

Khối D82

Ngữ văn, công nghệ xã hội, tiếng Pháp.

Khối D83

Ngữ văn, công nghệ xã hội, tiếng Trung.

Khối D84

Toán, giáo dục công dân, giờ đồng hồ Anh.

Khối D85

Toán, giáo dục công dân, tiếng Đức.

Khối D86

Toán, giáo dục công dân, giờ đồng hồ Nga.

Khối D87

Toán, giáo dục và đào tạo công dân, giờ Pháp.

Khối D88

Toán, giáo dục đào tạo công dân, giờ Nhật.

Khối D90

Toán, kỹ thuật tự nhiên, tiếng Anh.

Khối D91

Toán, công nghệ tự nhiên, giờ đồng hồ Pháp.

Khối D92

Toán, kỹ thuật tự nhiên, tiếng Đức.

Khối D93

Toán, công nghệ tự nhiên, giờ Nga.

Khối D94

Toán, công nghệ tự nhiên, tiếng Nhật.

Khối D95

Toán, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ Trung.

Khối D96

Toán, công nghệ xã hội, Anh.

Khối D97

Toán, kỹ thuật xã hội, giờ Pháp.

Khối D98

Toán, công nghệ xã hội, tiếng Đức.

Khối D99

Toán, khoa học xã hội, giờ Nga.

*
Tổ hợp môn xóm hội có những ngành nào?

Click ngay: Tổng hợp những ngành khối D dễ kiếm bài toán làm tuyệt nhất hiện nay

2. Khối làng hội có những ngành nào?

Nhóm ngành media – Báo chí: Báo chí, Xuất bản, thống trị thông tin, định kỳ sử, Nhân học, Triết học, Địa lý học, thôn hội học, cai quản trị dịch vụ phượt và lữ hành, marketing xuất bản phẩm

Nhóm ngành Sư phạm: sư phạm Văn, sư phạm Sử, sư phạm Địa lý hay sư phạm mầm non, sư phạm tiểu học tập …

Nhóm ngành văn hóa – nước ngoài ngữ: nghiên cứu văn hóa, văn hóa truyền thống truyền thống, truyền thông văn hóa…

Nhóm ngành điều khoản và gớm tế: Luật, lao lý (hệ dân sự), khí cụ học, cơ chế kinh tế, dịch vụ pháp lý, khiếp tế, dục tình quốc tế…

Nhóm ngành quản lý: quản lí giáo dục, giáo dục và đào tạo đặc biệt, giáo dục đào tạo công dân, giáo dục và đào tạo chính trị, giáo dục và đào tạo Quốc phòng – An ninh, chế tạo Đảng & chính quyền nhà nước, cai quản lí nhà nước, cai quản nhà nước về an ninh trật tự, quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân, công tác làm việc xã hội, công tác thanh thiếu niên, công nghệ quản lí, cai quản trị nhân lực, quản lí trị văn phòng, quan hệ tình dục công chúng, Thư ký văn phòng…

Khối xã hội là khối gì? Khối làng mạc hội có những ngành nào? mong muốn đã chia sẻ thông tin hữu ích cho mình đọc.