Cách Phát Âm Tiếng Hàn Quốc

lúc học bất kỳ một ngoại ngữ nào thì bài toán vạc âm đều rất đặc biệt. Và bất kỳ ai ai cũng mong muốn mình có thể phát âm chuẩn nhất. Việc phạt âm giờ đồng hồ Hàn đúng mực không chỉ khiến cho bạn tự tin giao tiếp nhưng còn làm người nghe cảm giác dễ chịu và thoải mái. Giả sử bạn nghe người nước ngoài nói tiếng Việt, tuy nhiên phát âm quá nặng nề nghe thì cũng thấy khá khó tính đúng không nhỉ nè. điều đặc biệt rộng, phát âm chuẩn chỉnh còn hỗ trợ chúng ta cũng có thể hiểu hồ hết gì kẻ địch nói nữa. Mỗi ngữ điệu đều có đông đảo phép tắc phạt âm riêng rẽ. Phát âm chuẩn chỉnh nlỗi tín đồ Hàn vẫn không còn trở ngại nếu bạn nắm rõ 9 luật lệ phát âm giờ Hàn thường dùng dưới đây. Hãy thuộc học và luyện tập với minhmangreen.com nhé!

*

Thứ nhất, hãy cũng chú ý lại một lần giải pháp phân phát âm prúc âm cuối (Patchim):


NỘI DUNG CHÍNH


Quy tắc 9: Cách phát âm 의 (‘의’ 발음)

A. Patchyên đơn:

PatchimCách đọcVí dụ
ㄱ, ㅋ,ㄲ기역, 작다, 학기, 약, 삭제, 낚시
언니, 현대, 혼자. 건축, 한국
ㄷ,ㅌ, ㅅ, ㅆ, ㅈ,ㅊ, ㅎ닫다, 맞다, 낫, 낮, 있다, 낯선, 낳다,
날, 멀다, 헐, 별, 일, 말
엄마, 햄, 마음, 밤, 감기, 남자, 아침
ㅂ,ㅍ

밥, 아름답다, 잡지, 잎, 입, 밉다
공부, 방향, 낭만, 방학, 공항

B. Patchlặng đôi:

Cách hiểu patchyên đôi: bên cạnh , , hiểu theo phú âm vùng sau, toàn bộ patchlặng đôi còn sót lại gọi theo phụ âm phía trước.

Bạn đang xem: Cách phát âm tiếng hàn quốc

Ví dụ:

맑다 <막다> 삶 <삼> 읊다 <읍다>얇다 <얄다> 앉다 <안다> 없다 <업다> 핥다 <핟다>

Quy tắc 1: Nối âm (연음화)

Đặc điểmQuy tắcVí dụ
Âm tiết phía trước xong xuôi có phú âm cuối (patchim) và âm máu phía đằng sau bước đầu bởi nguim âmĐọc nối patchim của âm ngày tiết vùng trước vào nguyên âm của âm tiết phía sau음악 <으막>단어 <다너>발음 <바름>이것은 <이거슨>
Âm tiết vùng trước kết thúc bởi patchim đôi với âm máu phía sau là nguyên ổn âmĐọc nối phú âm thứ hai của âm tiết phía trước vào nguan tâm của âm tiết phía đằng sau.읽은 <일근>삶아 <살마>앉아 <안자>없어 <업서>

Quy tắc 2: Nhũ âm hóa (유음화)

Nếu âm huyết phía đằng trước dứt bằng patchyên ‘ㄴ’, âm huyết phía sau bắt đầu là phụ âm ‘ㄹ’ thì patchlặng ‘ㄴ’ đã biến thành ‘ㄹ’. Và ngược lại:

1. 받침 ‘ㄴ’+ ‘ㄹ’ ⇒ 받침 ‘ㄹ’+ ‘ㄹ’

Ví dụ:

신라 <실라> 한라산 <할라산> 분류 <불류> 연령 <열령>

* Ngoại trừ: Trường hòa hợp trường hợp là 1 tự ghnghiền của 2 tự bao gồm nghĩa thì không trở nên nhũ âm hóa.

Ví dụ:

통신량 <통신량> 입원료 <이붠뇨> 결단력 <결딴녁>

2. 받침 ‘ㄹ’+ ‘ㄴ’ ⇒ 받침 ‘ㄹ’+ ‘ㄹ’

Ví dụ:

별님 <별림> 칼날 <칼랄> 닳는 <달른> 뚫는 <뚤른>

*

Quy tắc 3: Biến âm/ Mũi âm hóa (비음화)

1. <ㄱ, ㄷ, ㅂ> + ㄴ/ㅁ ⇒ <ㅇ, ㄴ, ㅁ>

Nếu âm tiết vùng trước xong xuôi là ㄱ (ㄱ, ㄲ, ㅋ, ㄳ, ㄺ), ㄷ(ㄷ,ㅅ,ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ), ㅂ (ㅂ, ㅍ, ㄼ, ㄿ, ㅄ) và âm máu phía sau bước đầu là prúc âm ㄴ hoặcㅁ thì patchyên <ㄱ, ㄷ, ㅂ> đã trở thành <ㅇ, ㄴ, ㅁ>. Cụ thể nlỗi sau:

(ㄱ, ㄲ, ㅋ, ㄳ, ㄺ)⇒ㅇ
(ㄷ,ㅅ,ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ)⇒ ㄴ
(ㅂ, ㅍ, ㄼ, ㄿ, ㅄ)⇒ ㅁ

Ví dụ:

학년 <항년> 한국말 <한궁말> 작년 <장년> 국물 <궁물>닫는 <단는> 있는 <인는> 콧물 <콘물> 놓는 <놓는>없는 <엄는> 밥 먹어 <밤 머거> 합니다 <함니다>

2. <ㅁ, ㅇ> + ㄹ ⇒ <ㅁ, ㅇ> + ㄴ

Nếu âm máu vùng phía đằng trước xong xuôi bằng patchlặng <ㅁ, ㅇ>, âm huyết vùng phía đằng sau bước đầu bởi prúc âm ‘ㄹ’ thì prúc âm ㄹ sẽ biến thành ㄴ.

Ví dụ:

침략 <침냑> 심리 <심니> 음료수 <음뇨수>강릉 <강능> 대통령 <대통녕> 정류장 <정뉴장>

3. <ㄱ, ㅂ> + ㄹ ⇒ <ㄱ, ㅂ> + ㄴ

Nếu âm ngày tiết vùng trước chấm dứt bởi patchyên <ㄱ, ㅂ>, âm ngày tiết vùng phía đằng sau bắt đầu bằng phú âm ‘ㄹ’ thì phụ âm ㄹ cũng sẽ biến thành ㄴ.

Ví dụ:

석류 <석뉴  성뉴> 대학로 <대학노 대항노>협력 <협녁 혐녁> 컵라면 <컵나면 컴나면>

Quy tắc 4: Trọng âm hóa (경음화)

1. <ㄱ, ㄷ,ㅂ> + ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ ⇒ <ㄱ, ㄷ,ㅂ> +ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ

Nếu âm máu phía đằng trước dứt là patchim <ㄱ, ㄷ, ㅂ>, âm tiết phía sau ban đầu bằng những phụ âmㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ thì các prúc âm này vẫn trở thành phú âm căng của chính nó.

Ví dụ:

국밥 <국빱> 닭장 <닥짱> 식당 <식땅>있던 <읻떤> 꽃다발 <꼳따발> 낯설다 <낟썰다>옆집 <엽찝> 값지다 <갑찌다> 밥솥 <밥쏟>

2. <ㄴ,ㅁ> + ㄱ, ㄷ, ㅅ, ㅈ ⇒ <ㄴ,ㅁ> + ㄲ, ㄸ, ㅆ, ㅉ

Nếu âm ngày tiết vùng trước kết thúc bằng patchlặng ㄴ/ ㅁ, âm máu vùng sau bước đầu bằng những phú âmㄱ, ㄷ, ㅅ, ㅈ thì các phụ âm này đã biến đổi thành phụ âm căng của nó.

Xem thêm: Tuyển Sinh Đại Học Ngân Hàng Tphcm Năm 2021, Tư Vấn Tuyển Sinh Trường Đại Học Ngân Hàng Tp

Ví dụ:

신고 <신꼬> 앉고 <안꼬> 얹다 <언따>더듬지 <더듬찌> 닮고 <담꼬> 젊지 <점찌>

3. ㄹ + ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ ⇒ ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ

Nếu âm máu vùng phía đằng trước kết thúc bởi patchyên ổn ㄹ, âm huyết phía sau bước đầu bằng các phú âm ㄷ, ㅅ, ㅈ thì những phú âm này vẫn biến hóa thành phú âm căng của chính nó.

Ví dụ:

갈등 <갈뜽> 발전 <발쩐> 절도<절또> 몰상식 <몰쌍식>할 것을 <할꺼슬> 만날 사람 <만날 싸람> 할수록 <할쑤록> 갈 데가 <갈 떼가>

Quy tắc 5: Bật hơi hóa (격음화)

1. 받침 ㅎ+ ㄱ, ㄷ, ㅈ ⇒ ㅋ, ㅌ, ㅊ

Âm máu vùng trước ngừng bằng patchyên ㅎ, âm tiết vùng sau bắt đầu bởi những prúc âm ㄱ, ㄷ, ㅈ thì các phụ âm này sẽ biến thành phú âm nhảy khá của nó (ㅋ, ㅌ, ㅊ).

Ví dụ:

놓고 <노코> 닳지 <달치> 쌓지 <싸치> 많다 <만타>

2. 받침 ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ + ㅎ ⇒ ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ

Âm tiết vùng trước xong xuôi bằng patchimㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ, âm huyết phía đằng sau ban đầu bởi prúc âm ㅎ thì phụ âm ㅎ sẽ phát âm thành ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ.

Ví dụ:

먹히다 <머키다> 밝히다 <발키다> 넓히다 <널피다>복잡하다 <복짜파다> 옷 한 벌 <오탄벌> 숱하다 <수타다>

Quy tắc 6: Vòm âm hóa (구개음화)

1. ㄷ,ㅌ + 이 ⇒ 지, 치

Âm ngày tiết vùng trước dứt bằng patchyên ㄷ, ㅌ, âm tiết vùng phía đằng sau là nguan tâm 이 thì nguyên âm 이 đang gọi thành 지, 치.

Ví dụ:

같이 <가치> 국이 < 구지> 끝이 <끄치> 해돋이 <해도지>

2. ㄷ, ㅌ + 히 ⇒ 치

Âm máu vùng phía đằng trước hoàn thành bằng patchim ㄷ, ㅌ, âm máu phía đằng sau là âm máu 히 thì 히đang phát âm thành 치.

Ví dụ:

핥이다 <할치다> 걷히다 < 거치다> 닫히다 <다치다>

Quy tắc 7: Giản lược (‘탈락)

Nếu âm ngày tiết vùng phía đằng trước chấm dứt bằng phụ âm cuối ㅎ với âm máu phía sau ban đầu bởi nguyên âm thì ㅎ bị biến chuyển âm câm.

Ví dụ:

좋아요 <조아요> 놓아요 <노아요> 넣어요 <너어요>

Quy tắc 8: Thêm ㄴ (‘ㄴ’첨가)

Nếu trường đoản cú ghnghiền (단어+단어) hoặc từ phát sinh (접두사+단어/ 단어 +접미사) tất cả tự phía đằng trước chấm dứt là một trong phú âm và theo sau là tự hoặc tiếp vị ngữ bắt đầu bằng các âm huyết sau 이, 야, 여, 요, 유 thì sẽ thêm ‘ㄴ’ vào trước những âm ngày tiết chính là phạt âm thành 니, 냐, 녀, 뇨, 뉴.

Ví dụ:

꽃잎 <꽃닙 ⇒ 꼰닙> 내복약 <내복냑 ⇒ 내봉냑> 깻잎 <깻닙 ⇒ 깬닙>담요 <담뇨> 신여성 <신녀성> 백뿐-율 <백뿐뉼>서울역 <서울녁 ⇒ 서울력> 스물여섯 <스물려섯> 물약 <물략>

Quy tắc 9: Cách phát âm (‘발음)

1. Đọc là 의 : lúc 의 đứng ở vị trí trước tiên vào từ

Ví dụ:

의자 <의자> 의사 <의사> 의견 <의견> 의미 <의미>

2. Đọc là 이 : Khi 의 đứng tại đoạn thứ hai trngơi nghỉ đi vào từ

Ví dụ:

주의 <주이> 회의 <회이> 동의 <동이>

3. Đọc là 에 : khi 의 Tức là “của” (thiết lập cách)

Ví dụ:

언니의 가방 <언니에 가방> 어머니의 안경 <어머니에 안경>

minhmangreen.com vừa chia sẻ cùng với chúng ta 9 nguyên tắc phân phát âm tiếng Hàn chuẩn tốt nhất số đông thời đại. Hy vọng số đông quy tắc trên hoàn toàn có thể giúp chúng ta phát âm giờ Hàn chuẩn chỉnh xác hơn và nhanh chóng đoạt được được ngôn từ nhé!

Tổng vừa lòng bởi: minhmangreen.com Team

LIÊN HỆ NGAY