Cách Viết Sơ Đồ Tư Duy

Làm cụ nào để chúng ta cũng có thể kết nối các ý tưởng, thể hiện các mối dục tình giữa những phần cùng với nhau, và mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tứ duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ tứ duy tương xứng với bạn

Những mẹo này là điểm ban đầu để tạo ra một sơ đồ tư duy.

Cuối cùng, những lựa chọn xây đắp mà chúng ta chọn nên nhờ vào vào thông tin bạn muốn hình dung và mục tiêu của sơ đồ bốn duy của bạn.

Điều đặc biệt nhất là, hãy nghĩ về khán giả của chúng ta khi tạo ra sơ đồ tứ duy:

Họ cần thông tin gì để hiểu sơ đồ tư duy của bạn?Nó cần phải cụ thể đến mức nào?Bạn hoàn toàn có thể làm gì nhằm sơ đồ bốn duy của doanh nghiệp hấp dẫn hơn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *