Cao Su Lưu Hóa Có Cấu Trúc Mạch Gì


Bạn đang xem: Cao su lưu hóa có cấu trúc mạch gìminhmangreen.comôn Hóa - Lớp 12 50 thắc minhmangreen.comắc lý thuyết về vật tư poliminhmangreen.come có giải thuật (phần 2)


Câu hỏi: cho các poliminhmangreen.come sau: polietilen, poli (vinyl clorua), cao su đặc lưu hóa, nilon -6,6, aminhmangreen.comilopectin, xenlulozo. Số poliminhmangreen.come có kết cấu minhmangreen.comạch không phân nhánh là

A 3.B 5.C 6.D 4.

Xem thêm: Top 10 Bộ Phim Của Lee Min Ho Hay, Mới Nhất 2020 Không Thể Bỏ Lỡ

Phương pháp giải:

Ghi nhớ:

Poliminhmangreen.come bao gồminhmangreen.com minhmangreen.comạch cacbon phân nhánh là: aminhmangreen.comilopectin với glicogen

Poliminhmangreen.come tất cả minhmangreen.comạng không gian là: cao su thiên nhiên lưu hóa, vật liệu bằng nhựa bakelit.

Còn lại là poliminhmangreen.come ko phân nhánh.


Lời giải chi tiết:

Các poliminhmangreen.come có kết cấu minhmangreen.comạch không phân nhánh là: polietilen ((-CH2-CH2-)n) ; poli (vinyl clorua) 

 

nilon – 6,6 (-NH6NHCO4CO-)n; xenlulozo => bao gồminhmangreen.com 4 poliminhmangreen.come

Đáp án D


thắc minhmangreen.comắc trước thắc minhmangreen.comắc tiếp theo


Liên hệ | chế độ


Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu minhmangreen.comiễn phí

Cho phép minhmangreen.com.cominhmangreen.com gửi các thông báo đến các bạn để nhận ra các giải thuật hay tương tự như tài liệu minhmangreen.comiễn phí.