CÂY CÓ CỘI NƯỚC CÓ NGUỒN

Giải Thích Câu Tục Ngữ Cây Có Cội Nước Có Nguồn ❤️️ 10 Mẫu ✅ Giới Thiệu Tuyển Tập Những Bài Văn Mẫu Đặc Sắc Với Đạo Lý Tốt Đẹp Của Ông Cha Ta.

Bạn đang xem: Cây có cội nước có nguồn


Dàn Ý Giải Thích Câu Tục Ngữ Cây Có Cội Nước Có Nguồn

Dưới đây là dàn ý giải thích câu tục ngữ cây có cội nước có nguồn được biên soạn chi tiết với bố cục cụ thể và hệ thống luận điểm chính rõ ràng để các em học sinh cùng tham khảo.


I. Mở bài:

Giới thiệu về câu tục ngữ “cây có cội nước có nguồn”.Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta.

II. Thân bài:

a. Giải thích câu tục ngữ “cây có cội nước có nguồn”:


Nghĩa đen: “Cội” là gốc rễ của cây cối, “nguồn” là nơi bắt nguồn của nguồn nước, chúng ta có thể hiểu từ dùng để thể hiện cho sự bắt nguồn của thành quả mà mình hưởng được.Nghĩa bóng: Câu tục ngữ như nhắc nhở chúng ta biết ơn những thành quả của thế hệ đi trước hay những người khác để lại.

Xem thêm: Tranh Làm Từ Vỏ Trứng - Tranh Sơn Mài Lam Sơn Xưa

b. Chứng minh câu tục ngữ “cây có cội nước có nguồn”:

Trong cuộc sống hằng ngày, trong xã hội thì các thành công và thành quả không có cái nào là không có nguồn gốc, không do sức lao động của con người tạo nên.Của cải do bàn tay ta lao động tạo nên, con cái do cha mẹ tạo nên, đất nước trở nên giàu đẹp là do cha ông ta đã giữ gìn và xây dựng.Lòng biết ơn là một đức tính tốt, ta cần phải có lòng biết ơn.

c. Bàn luận câu tục ngữ “cây có cội nước có nguồn”:

Chúng ta cần tự hào với lịch sử anh hùng và truyền thống văn hóa vẻ vang của dân tộc.Ra sức bảo vệ và tích cực học tập, lao động góp phần xây dựng đất nước.Có ý thức gìn giữ bản sắc, tinh hoa của dân tộc Việt Nam mình và đồng thời tiếp thu một cách có chọn lọc tinh hoa văn hóa nước ngoài.Có ý thức tiết kiệm, chống lãng phí khi sử dụng thành quả lao động của mọi người.Phê phán những người đi ngược lại với đạo lí, sống với sự vô ơn.

III. Kết bài:

Nêu ý nghĩa của câu tục ngữ “cây có cội nước có nguồn”.Bài học kinh nghiệm rút ra từ câu tục ngữ.

Ngoài ra, tại minhmangreen.com còn có

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *