CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO QUYẾT ĐỊNH 19

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - Hạnh phúc ----------------

Số: 19/2006/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 30 mon 3 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ chế độ kế toánvà kế toán, Vụ trưởng Vụ Hành chính vì sự nghiệp, Vụ trưởng Vụ giá cả nhà nướcvà Chánh văn phòng bộ Tài chính.

Bạn đang xem: Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo quyết định 19

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Banhành chính sách kế toán hành chính vì sự nghiệp, gồm:

Phần vật dụng Nhất: khối hệ thống Chứng tự kế toán;

Phần sản phẩm Hai: hệ thống Tài khoản kế toán;

Phần lắp thêm Ba: hệ thống Sổ kế toán và hình thứckế toán;

Phần sản phẩm Tư: Hệ thống báo cáo tài chính

Điều 2. Chếđộ kế toán hành chính vì sự nghiệp phát hành theo đưa ra quyết định này, vận dụng cho:

- ban ngành nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chứccó áp dụng kinh tế giá thành nhà nước, gồm: Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thu,chi giá cả nhà nước các cấp; công sở Quốc hội; Văn phòng chủ tịch nước;Văn phòng bao gồm phủ; tand nhân dân cùng Viện Kiểm giáp nhân dân các cấp; Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc chủ yếu phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dântỉnh, huyện; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xóm hội, tổ chức chính trị -xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – công việc và nghề nghiệp có sử dụngkinh phí ngân sách chi tiêu nhà nước; Đơn vị sự nghiệp được ngân sách chi tiêu nhà nước đảm bảomột phần hoặc toàn bộ kinh phí; Tổ chức quản lý tài sản quốc gia; Ban cai quản lýdự án chi tiêu có nguồn gớm phí ngân sách nhà nước; các Hội, liên hiệp hội, Tổnghội, những tổ chức khác được túi tiền nhà nước hỗ trợ một trong những phần kinh tầm giá hoạtđộng;

- Đơn vị khí giới nhân dân, nói cả toàn án nhân dân tối cao quânsự và Viện kiểm sát quân sự (Trừ các doanh nghiệp trực thuộc lực lượng khí giới nhândân);

- Đơn vị sự nghiệp, tổ chức triển khai không sử dụngkinh phí giá thành nhà nước (Trừ những đơn vị sự nghiệp xung quanh công lập), gồm: Đơnvị sự nghiệp tự cân đối thu, chi; các Tổ chức phi chính phủ; Hội, Liên hiệphội, Tổng hội tự phẳng phiu thu chi; tổ chức xã hội; tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệptự thu, từ chi; tổ chức khác không sử dụng kinh phí túi tiền nhà nước.

Các tổ chức triển khai có chuyển động đặc thù đề xuất căn cứvào chính sách kinh tế ban hành theo đưa ra quyết định này nhằm sửa đổi, bổ sung lại chế độkế toán hiện tại hành cùng gửi cỗ Tài thiết yếu xem xét, chấp thuận đồng ý hoặc ban hành.

Điều 4. Ủyban quần chúng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo,triển khai thực hiện cơ chế kế toán này tới các đơn vị hành chính sự nghiệptrên địa bàn.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, phòng ban thuộc Chínhphủ, các cơ quan liêu đoàn thể, những tổ chức khác chế độ tại Điều 2 ra quyết định nàychịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện ở các đơn vị trực thuộc phạm vi quảnlý.

Điều 5. Vụtrưởng Vụ chính sách kế toán với kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Hành chính vì sự nghiệp, Vụtrưởng Vụ chi tiêu Nhà nước, Chánh văn phòng cỗ và Thủ trưởng các đơn vị liênquan thuộc bộ Tài chính phụ trách phổ biến, hướng dẫn, kiểm soát và thihành đưa ra quyết định này./.

địa điểm nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng cơ quan chính phủ (để báo cáo); - Văn phòng thiết yếu phủ; - văn phòng công sở Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - công sở TW Đảng; - những Bộ, cơ sở ngang Bộ, phòng ban thuộc bao gồm phủ; - phòng ban Trung ương của những đoàn thể; - tòa án nhân dân nhân dân về tối cao; - Viện kiểm gần cạnh ND về tối cao; - UBND, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực trực thuộc TW; - Cục bình chọn văn phiên bản (Bộ tư pháp); - Hội tài chính và kế toán Việt Nam; - Hội kế toán viên hành nghề Việt Nam; - Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam; - Công báo; - những đơn vị thuộc bộ Tài chính; - Vụ Pháp chế - bộ Tài chính; - Lưu: VT, VỤ CĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG è Văn Tá

Phần thứ nhất :

HỆ THỐNGCHỨNG TỪ KẾ TOÁN

I- QUY ĐỊNH phổ biến

1. Ngôn từ và mẫuchứng từ kế toán tài chính

Đơn vị hành chính vì sự nghiệp có các nghiệp vụkinh tế, tài chủ yếu đặc thù chưa có mẫu bệnh từ chính sách tại hạng mục mẫu chứngtừ trong chế độ kế toán này thì áp dụng mẫu hội chứng từ lý lẽ tại cơ chế kếtoán riêng trong các văn phiên bản pháp cách thức khác hoặc buộc phải được bộ Tài chính chấpthuận.

2. Hệ thống biểu mẫuchứng từ kế toán tài chính

Hệ thống biểu mẫu hội chứng từ kế toán áp dụngcho những đơn vị hành chính vì sự nghiệp gồm:

- bệnh từ kế toán tài chính chung cho các đơn vị hànhchính sự nghiệp, có 4 chỉ tiêu:

+ tiêu chuẩn lao rượu cồn tiền lương;

+ tiêu chuẩn vật tư;

+ chỉ tiêu tiền tệ;

+ chỉ tiêu TSCĐ.

Xem thêm: Top 10 Cách Làm Bạn Trai Hết Buồn Qua Tin Nhắn Đơn Giản Nhất

- triệu chứng từ kế toán phát hành theo những văn bảnpháp phép tắc khác (Các mẫu và hướng dẫn phương pháp lập từng hội chứng từ được áp dụngtheo quy định những văn phiên bản pháp mức sử dụng khác).

3. Lập triệu chứng từ kếtoán

- Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quanđến hoạt động vui chơi của đơn vị hành chính vì sự nghiệp đều phải khởi tạo chứng từ bỏ kế toán.Chứng từ kế toán tài chính chỉ lập 1 lần mang đến một nghiệp vụ kinh tế, tài bao gồm phát sinh;

- Nội dung triệu chứng từ bắt buộc rõ ràng, trung thựcvới nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

- Chữ viết trên chứng từ phải rõ ràng, khôngtẩy xóa, ko viết tắt;

- Số tiền viết bằng chữ phải khớp, đúng vớisố chi phí viết bởi số;

- triệu chứng từ kế toán đề xuất được lập đủ số liêntheo quy định cho mỗi chứng từ. Đối với triệu chứng từ lập những liên đề xuất được lậpmột lần cho toàn bộ các liên theo và một nội dung sử dụng máy tính, sản phẩm chữ hoặcviết lồng bằng giấy than. Trường hợp đặc trưng phải lập nhiều liên dẫu vậy khôngthể viết một lần tất cả các liên hội chứng từ thì rất có thể viết nhì lần nhưng mà nộidung toàn bộ các liên chứng từ đề nghị giống nhau.

Các hội chứng từ kế toán tài chính được lập bằng máy vitính phải bảo đảm an toàn nội dung giải pháp và tính pháp lý cho bệnh từ kế toán. Cácchứng từ bỏ kế toán dùng làm căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tài chính phải tất cả định khoảnkế toán.

4. Ký bệnh từ kếtoán

Mọi triệu chứng từ kế toán phải có một cách đầy đủ chữ cam kết theochức danh quy định trên chứng từ mới có mức giá trị thực hiện. Riêng triệu chứng từ điệntử phải tất cả chữ cam kết điện tử theo mức sử dụng của pháp luật. Tất cả các chữ ký kết trênchứng từ kế toán đều yêu cầu ký bằng bút bi hoặc cây viết mục, không được ký bởi mựcđỏ, bằng bút chì, hoặc giấu khắc sẵn chữ ký, chữ ký trên giấy kế toán dùng đểchi tiền yêu cầu ký theo từng liên. Chữ ký trên giấy tờ kế toán của một ngườiphải thống tốt nhất và buộc phải giống với chữ ký đã đăng ký theo quy định, trường hợpkhông đăng ký chữ ký thì chữ ký lần sau bắt buộc thống độc nhất vô nhị với chữ ký các lầntrước đó.

Các đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp chưa xuất hiện chứcdanh kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán để thanh toán giao dịch với KBNN,Ngân hàng, chữ ký kết kế toán trưởng được thay bằng chữ ký của người phụ trách kếtoán của đơn vị đó. Fan phụ trách kế toán phải thực hiện đúng nhiệm vụ, tráchnhiệm và quyền phương tiện cho kế toán tài chính trưởng.

Chữ cam kết của Thủ trưởng đơn vị chức năng (hoặc bạn đượcủy quyền), của kế toán trưởng (hoặc bạn được ủy quyền) cùng dấu đóng trên chứngtừ phải cân xứng với chủng loại dấu và chữ cam kết còn cực hiếm đã đăng ký tại KBNN hoặc Ngânhàng. Chữ ký kết của kế toán viên trên chứng từ phải giống như chữ ký trong sổ đăng kýmẫu chữ ký. Kế toán tài chính trưởng (hoặc người được ủy quyền) ko được cam kết “thừa ủyquyền” của Thủ trưởng đơn vị. Fan được ủy quyền ko được ủy quyền lại chongười khác.

Các đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp đề nghị mở sổđăng ký mẫu chữ ký kết của thủ quỹ, thủ kho, các nhân viên kế toán, kế toán trưởng(và fan được ủy quyền), Thủ trưởng đơn vị chức năng (và bạn được ủy quyền). Sổ đăngký chủng loại chữ ký đề xuất đánh số trang, đóng dấu sát lai bởi vì Thủ trưởng đơn vị chức năng (hoặcngười được ủy quyền) làm chủ để tiện chất vấn khi cần. Mỗi cá nhân phải ký bố chữký chủng loại trong sổ đăng ký.

Không được ký hội chứng từ kế toán tài chính khi không ghihoặc không ghi đủ nội dung triệu chứng từ theo trách nhiệm của tín đồ ký. Câu hỏi phân cấpký trên chứng từ kế toán bởi Thủ trưởng đơn vị quy định phù hợp với luật pháp,yêu ước quản lý, bảo đảm an toàn kiểm kiểm tra chặt chẽ, bình yên tài sản.

5. Trình trường đoản cú tuânchuyển và kiểm tra hội chứng từ kế toán tài chính

Tất cả những chứng từ kế toán tài chính do đơn vị lậphoặc từ bên phía ngoài chuyển đến mọi phải triệu tập vào bộ phận kế toán solo vị. Bộphận kế toán buộc phải kiểm tra tổng thể chứng trường đoản cú kế toán đó và chỉ sau khi kiểm tra,xác minh tính pháp luật của triệu chứng từ thì mới có thể dùng những chứng từ đó để ghi sổ kếtoán. Trình tự luân chuyển chứng tự kế toán bao gồm các bước sau:

- Lập, tiếp nhận, xử lý bệnh từ kế toán;

- kế toán viên, kế toán tài chính trưởng kiểm tra và kýchứng từ kế toán hoặc trình Thủ trưởng đơn vị chức năng ký coi ngó theo công cụ trong từngmẫu chứng từ (nếu có);

- Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, định khoảnvà ghi sổ kế toán;

- lưu trữ, bảo quản chứng từ ghê doanh..

Trình từ kiểm tra hội chứng từ kế toán.

- đánh giá tính rõ ràng, trung thực, đầy đủcủa những chỉ tiêu, các yếu tố ghi chép trên giấy tờ kế toán;

- khám nghiệm tính thích hợp pháp của nghiệp vụ kinhtế, tài thiết yếu phát sinh vẫn ghi trên giấy tờ kế toán; Đối chiếu hội chứng từ kếtoán với những tài liệu khác có liên quan;

- kiểm soát tính đúng mực của số liệu, thôngtin trên giấy tờ kế toán.

Khi kiểm tra triệu chứng từ kế toán giả dụ phát hiệncó hành vi vi phạm chính sách, cơ chế các luật pháp về cai quản kinh tế, tàichính ở trong nhà nước, phải phủ nhận thực hiện (xuất quỹ, thanh toán, xuất kho…)đồng thời báo cáo ngay bằng văn phiên bản cho Thủ trưởng đơn vị chức năng biết để cách xử trí kịpthời theo đúng lao lý hiện hành.

Đối với những triệu chứng từ kế toán lập ko đúngthủ tục, văn bản và chữ số không ví dụ thì người phụ trách kiểm trahoặc ghi sổ bắt buộc trả lại, yêu ước làm thêm giấy tờ thủ tục và điều chỉnh tiếp đến mới làmcăn cứ ghi sổ.

6. Dịch bệnh từ kếtoán ra giờ Việt

Các bệnh từ kế toán ghi bởi tiếng nướcngoài, khi áp dụng để ghi sổ kế toán tài chính ở việt nam phải được dịch ra tiếng Việt.Những chứng từ ít phát sinh hoặc nhiều lần tạo ra nhưng bao gồm nội dung khônggiống nhau thì phải dịch toàn bộ nội dung hội chứng từ kế toán. Những triệu chứng từ phátsinh nhiều lần, bao gồm nội dung như là nhau thì bạn dạng đầu tiên đề xuất dịch tổng thể nộidung, từ phiên bản thứ hai trở đi chỉ dịch những nội dung chủ yếu như: Tên chứng từ,tên đơn vị chức năng và cá nhân lập, tên đơn vị chức năng và cá thể nhận, nội dung kinh tế củachứng từ, chức vụ của tín đồ ký trên bệnh từ. Tín đồ dịch đề nghị ký, ghi rõ họtên và phụ trách về câu chữ dịch ra tiếng Việt. Phiên bản chứng tự dịch ratiếng Việt phải đính kèm với bản chính bằng tiếng nước ngoài.

7. Sử dụng, quản lí lývà in biểu mẫu hội chứng từ kế toán tài chính

Tất cả những đơn vị hành chính vì sự nghiệp đềuphải thực hiện thống tuyệt nhất mẫu chứng từ kế toán tài chính thuộc loại đề xuất quy định trongchế độ kế toán này. Trong quy trình thực hiện, những đơn vị ko được sửa đổibiểu mẫu bệnh từ thuộc một số loại bắt buộc. Đối với mẫu bệnh từ kế toán tài chính thuộc loạihướng dẫn thì ngoài những nội dung quy định trên mẫu, đơn vị chức năng kế toán có thể bổsung thêm chỉ tiêu hoặc núm đổi vẻ ngoài mẫu biểu cho phù hợp với việc ghichép với yêu cầu thống trị của đối chọi vị.

Mẫu chứng từ in sẵn đề nghị được bảo quản cẩnthận, ko được để hư hỏng, mục nát Séc và sách vở có giá buộc phải được quản lí lýnhư tiên.

Đối với các biểu mẫu triệu chứng từ kế toán, cácđơn vị hoàn toàn có thể mua hoặc tự xây đắp mẫu (Đối cùng với những chứng từ kế toán tài chính hướngdẫn), tự in, cơ mà phải đảm bảo an toàn các nội dung hầu hết của chứng từ phép tắc tại Điều 17 lý lẽ Kế toán và nguyên tắc về bệnh từ trong cơ chế kếtoán này.

8. Các đơn vị hànhchính sự nghiệp có thực hiện chứng từ năng lượng điện tử cho hoạt động tàichính cùng ghi sổkế toán thì phải vâng lệnh theo quy định của các văn bản pháp lao lý về triệu chứng từđiện tử.

II- DANH MỤC CHỨNG TỪKẾ TOÁN

STT

TÊN CHỨNG TỪ

SỐ HIỆU

LOẠI CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

BB

HD

1

2

3

4

5

A

Chứng trường đoản cú kế toán ban hành theo ra quyết định này

I

Chỉ tiêu lao cồn tiền lương

1

Bảng chấm công

C01a-HD

x

2

Bảng chấm công có tác dụng thêm giờ

C01b-HD

x

3

Giấy báo làm cho thêm giờ

C01c-HD

x

4

Bảng thanh toán giao dịch tiền lương

C02a-HD

x

5

Bảng giao dịch thu nhập tăng thêm

C02b-HD

x

6

Bảng thanh toán học bổng (Sinh hoạt phí)

C03-HD

x

7

Bảng thanh toán giao dịch tiền thưởng

C04-HD

x

8

Bảng giao dịch phụ cung cấp

C05-HD

x

9

Giấy đi đường

C06-HD

x

10

Bảng giao dịch tiền làm cho thêm giờ

C07-HD

x

11

Hợp đồng giao khoán công việc, thành phầm

C08-HD

x

12

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

C09-HD

x

13

Biên bạn dạng thanh lý vừa lòng đồng giao khoán

C10-HD

x

14

Bảng kê trích nộp những khoản theo lương

C11-HD

x

15

Bảng kê thanh toán giao dịch công tác chi phí

C12-HD

x

II

Chỉ tiêu vật bốn

1

Phiếu nhập kho

C20-HD

x

2

Phiếu xuất kho

C21-HD

x

3

Giấy báo hỏng, mất công cụ, dụng cụ

C22-HD

x

4

Biên bạn dạng kiểm kê trang bị tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

C23-HD

x

5

Bảng kê mua sắm và chọn lựa

C24-HD

x

6

Biên bạn dạng kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa

C25-HD

x

III

Chỉ tiêu tiền tệ

1

Phiếu thu

C30-BB

x

2

Phiếu đưa ra

C31-BB

x

3

Giấy kiến nghị tạm ứng

C32-HD

x

4

Giấy giao dịch tạm ứng

C33-BB

x

5

Biên phiên bản kiểm kê quỹ (Dùng đến đồng Việt Nam)

C34-HD

x

6

Biên phiên bản kiểm kê quỹ (Dùng mang đến ngoại tệ, rubi bạc, kim loại quý, đá quý)

C35-HD

x

7

Giấy đề nghị thanh toán giao dịch

C37-HD

x

8

Biên lai thu chi phí

C38-BB

x

9

Bảng kê đưa ra tiền cho tất cả những người tham dự tiệc thảo, đào tạo

C40a-HD

x

10

Bảng kê bỏ ra tiền cho tất cả những người tham tham dự tiệc thảo, hướng dẫn

C40b-HD

x

IV

Chỉ tiêu tài sản cố định

1

Biên phiên bản giao nhận TSCĐ

C50-BD

x

2

Biên phiên bản thanh lý TSCĐ

C51-HD

x

3

Biên phiên bản đánh giá bán lại TSCĐ

C52-HD

x

4

Biên bản kiểm kê TSCĐ

C53-HD

x

5

Biên bản giao thừa nhận TSCĐ sửa chữa thay thế lớn ngừng

C54-HD

x

6

Bảng tính hao mòn TSCĐ

C55a-HD

x

7

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

C55b-HD

x

B

Chứng tự kế toán ban hành theo các văn phiên bản pháp nguyên tắc khác

1

2

Giấy xác thực hàng viện trợ không hoàn lại

3

Giấy xác thực tiền viện trợ không hoàn lại

4

Bảng kê triệu chứng từ cội gửi bên tài trợ

5

Đề nghị ghi thu – ghi chi giá thành tiền, mặt hàng viện trợ

6

Hóa 1-1 GTGT

01 GTKT-3LL

x

7

Hóa đơn bán sản phẩm thông thường

02 GTGT-3LL

x

8

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội cỗ

03PK-3LL

x

9

Phiếu xuất kho sản phẩm gửi đại lý phân phối

04H02-3LL

x

10

Hóa đơn nhỏ lẻ (Sử dụng cho máy vi tính tiến)

x

11

Bảng kê thu mua sắm hóa download vào không có hóa solo

04/GTGT

x

12

Giấy chứng nhận nghỉ tí hon hưởng BHXH

13

Danh sách tín đồ nghỉ tận hưởng trợ cấp nhỏ đau, thai sản

14

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm lĩnh tiền mặt

15

Giấy rút dự toán chi phí kiêm đưa khoản, chuyển khoản thư – điện cung cấp séc bảo bỏ ra

16

Giấy đề nghị giao dịch thanh toán tạm ứng

17

Giấy nộp trả kinh phí đầu tư bằng tiền khía cạnh

18

Giấy nộp trả kinh phí đầu tư bằng chuyển khoản

19

Bảng kê nộp séc

20

Ủy nhiệm thu

21

Ủy nhiệm bỏ ra

22

Giấy rút vốn đầu tư chi tiêu kiêm lĩnh tiền mặt

23

Giấy rút vốn đầu tư chi tiêu kiêm đưa khoản, giao dịch chuyển tiền thu – điện cấp cho séc bảo bỏ ra

24

Giấy đề nghị giao dịch tạm ứng vốn đầu tư chi tiêu

25

Giấy nộp trả vốn đầu tư chi tiêu bằng tiền mặt

26

Giấy nộp trả vốn chi tiêu bằng chuyển khoản

27

Giấy ghi thu – ghi đưa ra vốn chi tiêu

…………………………

Ghi chú:

- BB: mẫu bắt buộc

- HD: Mẫu hướng dẫn

Phần trang bị hai :

HỆ THỐNGTÀI KHOẢN KẾ TOÁN

I- QUY ĐỊNH chung

1- tài khoản và hệthống tài khoản kế toán

Tài khoản kế toán tài chính là phương thức kế toán dùngđể phân một số loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài bao gồm phát sinh theonội dung kinh tế tài chính và theo trình trường đoản cú thời gian. Thông tin tài khoản kế toán phản hình ảnh và kiểmsoát thường xuyên, liên tục, có khối hệ thống tình hình về tài sản, mừng đón và sửdụng ngân sách đầu tư do chi phí nhà nước cung cấp và những nguồn ngân sách đầu tư khác cấp, thu,chi hoạt động, kết quả vận động và các khoản không giống ở các đơn vị hành bao gồm sựnghiệp.

Tài khoản kế toán được mở mang đến từng đối tượngkế toán gồm nội dung kinh tế riêng biệt. Toàn thể các tài khoản kế toán sử dụngtrong đơn vị chức năng kế toán hình thành khối hệ thống tài khoản kế toán. Bộ Tài thiết yếu quyđịnh thống nhất khối hệ thống tài khoản kế toán vận dụng cho tất cả các đơn vị hànhchính sự nghiệp trong cả nước. Khối hệ thống tài khoản kế toán tài chính áp dụng cho những đơnvị hành chính sự nghiệp do bộ Tài bao gồm quy định thống tuyệt nhất về loại tài khoản,số lượng tài khoản, ký hiệu, tên gọi và văn bản ghi chép của từng tài khoản.

Hệ thống thông tin tài khoản kế toán hành bao gồm sựnghiệp chế tạo theo qui định dựa vào thực chất và nội dung buổi giao lưu của đơnvị hành chính vì sự nghiệp có áp dụng nguyên tắc phân một số loại và mã hóa của hệ thốngtài khoản kế toán doanh nghiệp lớn và khối hệ thống tài khoản kế toán bên nước, nhằm:

+ Đáp ứng không thiếu yêu cầu cai quản và kiểm soátquỹ túi tiền nhà nước, vốn, quỹ công, đồng thời thỏa mãn yêu cầu cai quản và sửdụng kinh phí của từng lĩnh vực, từng đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ phản bội ánh không thiếu thốn các hoạt động kinh tế, tàichính phạt sinh của những đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc mọi một số loại hình, mọilĩnh vực, tương xứng với quy mô tổ chức và tính chất hoạt động;

+ Đáp ứng yêu ước xử lý tin tức bằng cácphương một thể tính toán thủ công (hoặc bằng máy vi tính…) với thỏa mãn tương đối đầy đủ nhucầu của đơn vị và của cơ quan thống trị Nhà nước.

Hệ thống tài khoản kế toán hành chủ yếu sựnghiệp gồm những tài khoản vào Bảng cân đối tài khoản và những tài khoản ngoàiBảng bằng vận tài khoản.

Các thông tin tài khoản trong Bảng phẳng phiu tài khoảnphản ánh toàn thể các nghiệp vụ kinh tế, tài bao gồm phát sinh theo các đối tượngkế toán gồm tài sản, nguồn hình thành gia sản và quy trình sử dụng gia sản tạiđơn vị hành chính sự nghiệp. Bề ngoài ghi sổ những tài khoản trong Bảng cân đốitài khoản được tiến hành theo phương thức “ghi kép” nghĩa là lúc ghi vào bên Nợcủa một tài khoản thì đồng thời yêu cầu ghi vào bên gồm của một hoặc nhiều tài khoảnkhác hoặc ngược lại.

Các thông tin tài khoản ngoài Bảng phẳng phiu tài khoảnphản ánh những gia sản hiện gồm ở đơn vị chức năng nhưng ko thuộc quyền cài đặt của đơnvị (như tài sản thuê ngoài, dìm giữ hộ, nhấn gia công, trợ thời giữ…), gần như chỉtiêu kinh tế tài chính đã phản ánh ở những tài khoản trong Bảng bằng phẳng tài khoản nhưng cầntheo dõi để ship hàng cho yêu cầu quản lý, như: quý giá công cụ, chế độ lâu bềnđang sử dụng, nguyên tệ những loại, dự toán chi chuyển động được giao…

Nguyên tắc ghi sổ các tài khoản không tính BảngCân đối thông tin tài khoản được tiến hành theo phương pháp “ghi đơn” nghĩa là lúc ghivào một mặt của một tài khoản thì không phải ghi đối ứng với bên nào của cáctài khoản khác.

2. Phân nhiều loại hệ thốngtài khoản kế toán

Hệ thống thông tin tài khoản kế toán áp dụng cho cácđơn vị hành chính sự nghiệp do bộ Tài bao gồm quy định có 7 loại, từ nhiều loại 1 đếnLoại 6 là những tài khoản vào Bảng cân đối tài khoản và loại 0 là các tài khoảnngoài Bảng bằng vận tài khoản.

- tài khoản cấp 1 tất cả 3 chữ số thập phân;

- thông tin tài khoản cấp 2 bao gồm 4 chữ số thập phân (3chữ số đầu thể hiện thông tin tài khoản cấp 1, chữ số vật dụng 4 thể hiện tài khoản cấp 2);

- thông tin tài khoản cấp 3 có 5 chữ số thập phân (3chữ số đầu thể hiện tài khoản cấp 1, chữ số thứ 4 thể hiện tài khoản cấp 2, chữsố máy 5 thể hiện tài khoản cấp 3);

- thông tin tài khoản ngoài Bảng bằng vận tài khoản đượcđánh số từ 001 mang lại 009.

3- sàng lọc áp dụnghệ thống thông tin tài khoản

Các đơn vị hành chính sự nghiệp cần căn cứvào hệ thống tài khoản kế toán ban hành tại đưa ra quyết định này để lựa chọn hệ thốngtài khoản kế toán vận dụng cho solo vị. Đơn vị được bổ sung cập nhật thêm những Tài khoảncấp 2, cấp 3, cấp cho 4 (trừ những tài khoản kế toán tài chính mà cỗ Tài chính đã quy địnhtrong hệ thống tài khoản kế toán) để giao hàng yêu cầu thống trị của solo vị.

Trường hợp các đơn vị cần mở thêm Tài khoảncấp 1 (các thông tin tài khoản 3 chữ số) ngoài những Tài khoản đã có hoặc nên sửa đổi, bổsung tài khoản cấp 2 hoặc cấp cho 3 trong khối hệ thống tài khoản kế toán tài chính do cỗ Tàichính hiện tượng thì phảk được bộ Tài chính thuận tình bằng văn phiên bản trước khithực hiện.

II. DANH MỤC HỆ THỐNGTÀI KHOẢN KẾ TOÁN

STT

SỐ HIỆU TK

TÊN TÀI KHOẢN

PHẠM VI ÁP DỤNG

GHI CHÚ

LOẠI 1: TÊN VÀ VẬT TƯ

1

111

Tiền khía cạnh

Mọi đơn vị

1111

Tiền vn

1112

Ngoại tệ

1113

Vàng, bạc, kim loại quý, đá quý

2

112

Tiền gởi Ngân hàng, Kho bạc tình

Mọi đơn vị chức năng

Chi máu theo từng TK tại từng NH, KB

1121

Tiền nước ta

1122

Ngoại tệ

1123

Vàng, bạc, kim khí quý, kim cương

3

113

Tiền đang đưa

Mọi đơn vị

4

121

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Đơn vị tất cả phát sinh

1211

Đầu tư triệu chứng khoán thời gian ngắn

1218

Đầu bốn tài chính ngắn hạn khác

5

152

Nguyên liệu, vật liệu

Mọi đơn vị chức năng

Chi ngày tiết theo yêu cầu quản lý

6

153

Công cụ, cơ chế

Mọi đơn vị

7

155

Sản phẩm, hàng hóa

Đơn vị có vận động SX, KD

Chi ngày tiết theo sản phẩm, hàng hóa

1551

Sản phẩm

1552

Hàng hóa

LOẠI 2: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

8

211

TSCĐ hữu hình

Mọi đơn vị

Chi máu theo yêu cầu cai quản

2111

Nhà cửa, vật kiến trúc

2112

Máy móc, máy

2113

Phương tiện vận tải, truyền dẫn

2114

Thiết bị, dụng cụ thống trị

2115

Cây lâu năm, súc vật thao tác và cho thành phầm

2118

Tài sản cố định khác

9

213

TSCĐ vô hình dung

Mọi đơn vị chức năng

10

214

Hao mòn TSCĐ

Mọi đơn vị chức năng

2141

Hao mòn TSCĐ hữu hình

2142

Hao mòn TSCĐ vô hình dung

11

221

Đầu tư tài sản chính lâu dài

2211

Đầu tư kinh doanh chứng khoán dài hạn

2212

Vón góp

2218

Đầu tư tài chủ yếu dài hạn không giống

12

241

XDCB dở dang

2411

Mua chọn TSCĐ

2412

Xây dựng cơ bạn dạng

2413

Sửa chữa khủng TSCĐ

LOẠI 3: THANH TOÁN

13

311

Các khoản bắt buộc thu

Mọi đơn vị chức năng

Chi ngày tiết theo yêu cầu làm chủ

3111

Phải thu của chúng ta

3113

Thuế GTGT được khấu trừ

Đơn vị được khấu trừ thuế GTGT

31131

Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

31132

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

3118

Phải thu khác

14

312

Tạm ứng

Mọi đơn vị

Chi huyết từng đối tượng người dùng

15

313

Cho vay

Đơn vị có dự án tín dụng

Chi tiết từng đối tượng người tiêu dùng

3131

Cho vay trong hạn

3132

Cho vay thừa hạn

3133

Khoanh nợ cho vay vốn

16

331

Các khoản phải trả

Mọi đơn vị chức năng

Chi ngày tiết từng đối tượng

3311

Phải trả người cung cấp

3312

Phải trả nợ vay mượn

3318

Phải trả không giống

17

332

Các khoản bắt buộc nộp theo lương

Mọi đơn vị

3321

Bảo hiểm buôn bản hội

3322

Bảo hiểm y tế

3323

Kinh giá thành công đoàn

18

333

Các khoản phải nộp nhà nước

Các đơn vị chức năng có tạo nên

3331

Thuế GTGT nên nộp

33311

Thuế GTGT đầu ra output

33312

Thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu

3332

Phí, lệ chi phí

3334

Thuế thu nhập doanh nghiệp

3337

Thuế khác

3338

Các khoản buộc phải nộp không giống

19

334

Phải trả công chức, viên chức

Mọi đơn vị

20

335

Phải trả các đối tượng khác

Chi tiết theo từng đối tượng

21

336

Tạm ứng kinh phí

22

337

Kinh giá thành đã quyết toán chuyển năm tiếp theo

3371

Nguyên liệu, thứ liệu, công cụ, luật tồn kho

3372

Giá trị trọng lượng sửa trị lớn dứt

3373

Giá trị cân nặng XDCB kết thúc

23

341

Kinh phí cung cấp cho cấp dưới

Các đơn vị chức năng cấp bên trên

Chi tiết đến từng đơn vị chức năng

24

342

Thanh toán nội cỗ

Đơn vị tất cả phát sinh

LOẠI 4 – NGUỒN kinh PHÍ

25

411

Nguồn vốn sale

Đơn vị có chuyển động SXKD

Chi ngày tiết theo từng nguồn

26

412

Chênh lệch reviews lại tài sản

Đơn vị gồm phát sinh

27

413

Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái

Đơn vị tất cả

ngoại tệ

28

421

Chênh lệch thu, bỏ ra chưa xử lý

4211

Chênh lệch thu, chi vận động thường xuyên

4212

Chênh lệch thu, chi chuyển động thường xuyên

4213

Chênh lệch thu, bỏ ra theo đối chọi đặt hàng trong phòng nước

Đơn vị có 1-1 đặt hàng ở trong nhà nước

4218

Chênh lệch thu, chi hoạt động khác

29

431

Các quỹ

Mọi đơn vị chức năng

4311

Quỹ tán thưởng

4312

Quỹ phúc lợi

4313

Quỹ bình ổn thu nhập

4314

Quỹ phạt triển vận động sự nghiệp

30

441

Nguồn tởm phí đầu tư xây dựng cơ bạn dạng

Đơn vị có đầu tư XDCB dự án

4411

Nguồn kinh phí NSNN cấp

4413

Nguồn kinh phí đầu tư viện trợ

4418

Nguồn khác

31

461

Nguồn gớm phí chuyển động

Mọi đơn vị chức năng

Chi tiết cần sử dụng nguồn KP

4611

Năm trước

46111

Nguồn kinh phí đầu tư thường xuyên

46112

Nguồn ngân sách đầu tư không liên tiếp

4612

Năm ni

46121

Nguồn kinh phí thường xuyên

46122

Nguồn kinh phí đầu tư không thường xuyên

4613

Năm sau

46131

Nguồn ngân sách đầu tư thường xuyên

46132

Nguồn kinh phí đầu tư không hay xuyên

32

462

Nguồn khiếp phí dự án

Đơn vị gồm dự án

4621

Nguồn ngân sách đầu tư NSNN cấp

4623

Nguồn kinh phí đầu tư viện trợ

4628

Nguồn khác

33

465

Nguồn kinh phí đầu tư theo đơn đặt hàng của phòng nước

Đơn vị có đối chọi đặt hàng ở trong nhà nước

34

466

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Mọi đơn vị chức năng

LOẠI 5: CÁC KHOẢN THU

35

511

Các khoản thu

Đơn vị bao gồm phát sinh

5111

Thu phí, lệ giá tiền

5112

Thu theo đối chọi đặt hàng trong phòng nước

5118

Thu khác

36

521

Thu chưa qua giá cả

Đơn vị bao gồm phát sinh

5211

Phí, lệ phí tổn

5212

Tiền, sản phẩm viện trợ

37

531

Thu vận động sản xuất, kinh doanh

Đơn vị có HĐ SXKD

LOẠI 6: CÁC KHOẢN đưa ra

38

631

Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh

Đơn vị có hoạt động SXKD

Chi ngày tiết theo động SXKD

39

635

Chi theo đơn đặt hàng trong phòng nước

Đơn vị có đối chọi đặt hàng ở trong nhà nước

40

643

Chi giá tiền trả trước

Đơn vị tất cả phát sinh

41

661

Chi vận động

Mọi solo vị

6611

Năm trước

66111

Chi thường xuyên xuyên

66112

Chi không thường xuyên

6612

Năm nay

66121

Chi tiếp tục

66122

Chi không tiếp tục

6613

Năm sau

66131

Chi liên tục

66132

Chi không thường xuyên

42

662

Chi dự án

Đơn vị có dự án công trình

Chi ngày tiết theo dự án

6621

Chi thống trị dự án

6622

Chi thực hiện dự án

LOẠI 0: TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

1

001

Tài sản thuê ko kể

2

002

Tài sản nhấn giữ hộ, nhấn gia công

3

004

Khoán đưa ra hànhc hính

4

005

Dụng nuốm lâu bền đang thực hiện

5

007

Ngoại tệ các loại

6

008

Dự toán chi vận động

0081

Dự toán chi thường xuyên

0082

Dự toán đưa ra không tiếp tục

7

009

Dự toán chi chương trình, dự án

0091

Dự toán đưa ra chương trình, dự án

0092

Dự toán chi chi tiêu XDCB

Phần đồ vật ba

HỆ THỐNGSỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

I- QUY ĐỊNH chung

I- Sổ kế toán tài chính

Sổ kế toán dùng làm ghi chép, hệ thống và lưugiữ tổng thể các nhiệm vụ kinh tế, tài thiết yếu đã phát sinh theo nội dung kinh tếvà theo trình tự thời gian có liên quan đến đơn vị hành chính, sự nghiệp.

Đối với những đơn vị kế toán cung cấp I và cung cấp II(Gọi tắt là cung cấp trên) ngoài câu hỏi mở sổ kế toán theo dõi tài sản và sử dụng kinhphí trực tiếp của cấp mình còn bắt buộc mở sổ kế toán tài chính theo dõi việc phân chia dựtoán, tổng hợp câu hỏi sử dụng kinh phí và quyết toán khiếp phí của các đơn vị trựcthuộc (đơn vị kế toán cấ II cung cấp III) nhằm tổng hợp báo cáo tài chính về tình hìnhsử dụng kinh phí và quyết toán với cơ quan cai quản cấp tr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *