Điểm Chuẩn Đh Công Nghiệp Hà Nội

STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302A00, A01, XDHB23.05Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2
2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303A00, A01, XDHB25.85Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6Tiêu chí phụ 2 TTNV =1
3 Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu 7480102A00, A01, XDHB24.65Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.4Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤5
4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301A00, A01, XDHB23.55Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8Tiêu chí phụ 2 TTNV =1
5 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203A00, A01, XDHB24.95Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 9 Tiêu chí phụ 2 TTNV =1
6 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406A00, B00, D07, XDHB18.6Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.4 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤13
7 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 7520118A00, A01, XDHB21.25Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤4
8 Công nghệ kỹ thuật hoá học 7510401A00, B00, D07, XDHB19.95Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8Tiêu chí phụ 2 TTNV =1
9 Công nghệ vật liệu dệt, may 7540203A00, A01, XDHB22.15Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.4Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2
10 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201A00, A01, XDHB23.25Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤4
11 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205A00, A01, XDHB24.7Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.2 tiêu chí phụ 2 TTNV ≤7
12 Tài chính - Ngân hàng 7340201A00, A01, D01, XDHB24.7Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.2 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤5
13 Công nghệ thực phẩm 7540101A00, B00, D07, XDHB23.75Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV =1
14 Quản trị khách sạn 7810201A00, A01, D01, XDHB22.45TTNV ≤3
15 Kỹ thuật phần mềm 7480103A00, A01, XDHB25.35Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2
16 Thiết kế thời trang 7210404A00, A01, D01, D1424.2Tiêu chí phụ 1 TTNV ≤4
17 Quản trị văn phòng 7340406A00, A01, D01, XDHB24Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV =1
18 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204D01, D04, XDHB27.1Học bạ
19 Quản trị nhân lực 7340404A00, A01, D01, XDHB28.04Học bạ
20 Quản trị kinh doanh 7340101A00, A01, D01, XDHB24.55Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.2 Tiêu chí phụ 2 TTNV =1
21 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210D01, XDHB24.55Tiêu chí phụ TTNV ≤3
22 Công nghệ dệt, may 7540204A00, A01, D01, XDHB22.45Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤7
23 Công nghệ thông tin 7480201A00, A01, XDHB26.15Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3
24 Hệ thống thông tin 7480104A00, A01, XDHB25.15Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.4 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3
25 Ngôn ngữ Anh 7220201D0124.09Tiêu chí phụ 1 Điểm Tiếng anh ≥ 7.6Tiêu chí phụ 2 TTNV =1
26 Khoa học máy tính 7480101A00, A01, D01, XDHB25.65Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.4Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤5
27 Kế toán 7340301A00, A01, D01, XDHB23.95Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8Tiêu chí phụ 2 TTNV =1
28 Du lịch 7810101D01, C00, D14, XDHB25.75TTNV=1
29 Marketing 7340115A00, A01, D01, XDHB25.6Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤5
30 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605A00, D01, XDHB25.75Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.6 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3
31 Công nghệ kỹ thuật máy tính 7480108A00, A01, XDHB24.7Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.2 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2
32 Ngôn ngữ Nhật 7220209D01, XDHB23.78Tiêu chí phụ TTNV ≤5
33 Kinh tế đầu tư 7310104A00, A01, XDHB24.5Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV =1
34 Kiểm toán 7340302A00, A01, XDHB24.3Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.2 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤5
35 Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu 7519003A00, A01, XDHB20.6Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤13
36 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103A00, A01, D01, XDHB23.45TTNV ≤2
37 Robot và trí tuệ nhân tạo 7510209A00, A01, XDHB28.99Học bạ
38 Phân tích dữ liệu kinh doanh 7340125A00, A01, D01, XDHB24.5Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3
39 Trung Quốc học 7310612D01, D04, XDHB24.55Tiêu chí phụ TTNV ≤1
40 Công nghệ đa phương tiện 7329001A00, A01, XDHB24.75Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤1
41 Quản trị kinh doanh 7340101DGNLQGHN20.1
42 Marketing 7340115DGNLQGHN20.65
43 Phân tích dữ liệu kinh doanh 7340125DGNLQGHN19.4
44 Tài chính - Ngân hàng 7340201DGNLQGHN19.65
45 Kế toán 7340301DGNLQGHN18.7
46 Kiểm toán 7340302DGNLQGHN19.45
47 Quản trị nhân lực 7340404DGNLQGHN19.4
48 Quản trị văn phòng 7340406DGNLQGHN18.15
49 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) 7510206DGNLQGHN27.31
50 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605DGNLQGHN21.7
51 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202A01, D01, D14, XDHB19.4TTNV ≤2
52 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7519005A00, A01, XDHB23.55Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tôTiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3
53 Thiết kế công nghiệp 7519004A00, A01, XDHB20Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp
54 Khoa học máy tính 7480101DGTD16.7DGTDTiêu chí phụ TTNV ≤6
55 Công nghệ kỹ thuật máy tính 7480108DGTD15.69Tiêu chí phụ TTNV ≤4


*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *