Điểm Sàn Học Viện Ngân Hàng

STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ hòa hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản lí trị kinh doanh quản lí trị marketing 7340101_APA00, A01, D01, D0726CLC, Điểm thi TN THPT
2 khối hệ thống thông tin quản lý hệ thống thông tin thống trị 7340405A00, A01, D01, D0726.35Điểm thi TN THPT
3 quản lí trị kinh doanh quản lí trị sale 7340101A00, A01, D01, D0726Điểm thi TN THPT
4 bank 7340201_AP_NHA00, A01, D01, D0725.8CLC, Điểm thi TN THPT
5 marketing quốc tế kinh doanh quốc tế 7340120A01, D01, D07, D0926.5Điểm thi TN THPT
6 Luật tài chính luật pháp 7380107_CC00, D14, D1528.05Điểm thi TN THPT
7 Luật tài chính chế độ 7380107_AA00, A01, D01, D0725.8Điểm thi TN THPT
8 ngôn ngữ Anh ngữ điệu Anh 7220201A01, D01, D07, D0926Điểm thi TN THPT
9 kế toán kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, D0725.8Điểm thi TN THPT
10 tài chính tài chính 7310101A00, A01, D01, D0726Điểm thi TN THPT
11 bank 7340201_AP_NHA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Chương trình chất lượng cao, Xét học bạ
12 kế toán kế toán tài chính 7340301_APA00, A01, D01, D0725.8CLC, Điểm thi TN THPT
13 Tài thiết yếu 7340201_AP_TCA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Chương trình chất lượng cao, Xét học bạ
14 quản lí trị marketing cai quản trị kinh doanh 7340101_IUA00, A01, D01, D0724Liên kết ĐH CityU, Hoa Kỳ; Điểm thi TN THPT
15 ngân hàng 7340201_NHA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Xét học tập bạ
16 Tài chính 7340201_AP_TCA00, A01, D01, D0726.1CLC, Điểm thi TN THPT
17 Tài thiết yếu 7340201_TCA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Xét học bạ
18 Kế toán kim chỉ nan Nhật bạn dạng kế toán 7340301_JA00, A01, D01, D0725.8Định hướng Nhật Bản, Điểm thi TN THPT
19 kế toán kế toán 7340301_APA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Chương trình chất lượng cao, Xét học tập bạ
20 hệ thống thông tin kim chỉ nan Nhật bản khối hệ thống thông tin làm chủ 7340405_JA00, A01, D01, D070
21 kế toán kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, D07, XDHB28.25Xét học tập bạ
22 technology thông tin công nghệ thông tin 7480201A00, A01, D01, D0726.2Điểm thi TN THPT
23 Kế toán định hướng Nhật bạn dạng kế toán tài chính 7340301_JA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Định phía Nhật Bản, Xét học tập bạ
24 quản trị marketing quản trị kinh doanh 7340101_IVA00, A01, D01, D070
25 quản lí trị sale quản trị kinh doanh 7340101_APA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Chương trình quality cao, Xét học bạ
26 kế toán tài chính kế toán 7340301_IA00, A01, D01, D0724Liên kết ĐH Sunderland, vương quốc Anh; Điểm thi TN THPT
27 cai quản trị kinh doanh quản lí trị marketing 7340101A00, A01, D01, D07, XDHB28.25Xét học tập bạ
28 sale quốc tế kinh doanh quốc tế 7340120A01, D01, D07, D09, XDHB28.25Xét học tập bạ
29 ngôn từ Anh ngôn từ Anh 7220201A01, D01, D07, D09, XDHB27.75Xét học bạ
30 khối hệ thống thông tin thống trị khối hệ thống thông tin quản lý 7340405A00, A01, D01, D07, XDHB27.75Xét học bạ
31 Luật kinh tế tài chính hiện tượng 7380107_AA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Luật tởm tế, Xét học bạ
32 Luật tài chính lao lý 7380107_CC00, C03, D14, D15, XDHB28.25Luật kinh tế, Xét học bạ
33 kinh tế tài chính kinh tế 7310101A01, D01, D07, D09, XDHB27.75Xét học tập bạ
34 technology thông tin technology thông tin 7480201A00, A01, D01, D07, XDHB27.75Xét học bạ
35 technology thông tin công nghệ thông tin 7480201_JA00, A01, D01, D07, XDHB27.75Định hướng Nhật Bản, Xét học tập bạ
36 quản ngại trị marketing quản lí trị marketing 7340101_IUA00, A01, D01, D07, XDHB26Liên kết ĐH CityU - Hoa Kỳ, Xét học bạ
37 kế toán kế toán 7340301_IA00, A01, D01, D07, XDHB26Liên kết ĐH Sunderland - Anh quốc, Xét học tập bạ
38 Tài bao gồm 7340201_TCA00, A01, D01, D0726.1Điểm thi TN THPT
39 bank 7340201_NHA00, A01, D01, D0725.8Điểm thi TN THPT
40 technology thông tin công nghệ thông tin 7480201_JA00, A01, D01, D0726.2Định phía Nhật Bản, Điểm thi TN THPT

Bạn đang xem: Điểm sàn học viện ngân hàng


Xem thêm: Mua Bán Tivi, Thiết Bị Âm Thanh Chính Hãng, Giá Rẻ 2022 Quận Đống Đa

*

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *