Điểm Xét Học Bạ Tài Chính Marketing 2019

Hội đồng tuyển chọn sinh Trường ĐH Tài chính- sale (UFM) công bố điểm trúng tuyển trình độ vào Đại học tập và cao đẳng hệ bao gồm quy năm 2019 diện ưu tiên xét tuyển trực tiếp dựa vào kết quả học tập thpt như sau:

I.Điểm chuẩn trúng tuyển:


STT

MÃ ĐKXT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐIỂM CHUẨN

TRÚNG TUYỂN

TỔ HỢP

XÉT TUYỂN

I

Đại học

Chương trình đại trà

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

7,27

D01

2

7340101

Quản trị gớm doanh

7,27

A00, A01, D01, D96

3

7340115

Marketing

4

7340116

Bất rượu cồn sản

5

7340120

Kinh doanh quốc tế

6

7340201

Tài thiết yếu - Ngân hàng

7

7340301

Kế toán

II

Đại học

Chương trình sệt thù

1

7340405D

Hệ thống tin tức quản lý

7,27

A00, A01, D01, D96

2

7810103D

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

3

7810201D

Quản trị khách sạn

4

7810202D

Quản trị quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống

III

Đại học

Chương trình quốc tế

1

7340101Q

Quản trị kinh doanh

6,97

A00, A01, D01, D96

2

7340115Q

Marketing

6,70

3

7340120Q

Kinh doanh quốc tế

6,83

4

7340301Q

Kế toán

7,28

IV

Đại học

Chương trình quality cao

1

7340101C

Quản trị gớm doanh

6,37

A00, A01, D01, D96

2

7340115C

Marketing

3

7340120C

Kinh doanh quốc tế

4

7340201C

Tài bao gồm – Ngân hàng

5

7340301C

Kế toán

6

7810201C

Quản trị khách hàng sạn

V

Cao đẳng

Chương trình quality cao

1

6340101

Kinh doanh yêu mến mại

5,00

A00, A01, D01, D96, C00, D78

2

6340116

Marketing

3

6340202

Tài chính – Ngân hàng

4

6340302

Kế toán doanh nghiệp

5

6340404

Quản trị khiếp doanh

6

6810201

Quản trị khách hàng sạn


Điểm chuẩn trúng tuyển chọn nêu trên là vấn đề trung bình cộng của các môn học tập năm lớp 12 trung học phổ thông trong tổ hợp xét tuyển, ko nhân hệ số, đã bao hàm điểm ưu tiên thuộc tất cả các khu vực vực, đối tượng. Áp dụng điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển cho các tổ hợp xét tuyển chọn của ngành.

Công thức: Điểm xét tuyển chọn = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3 + ĐƯT (nếu có)) / 3

ĐTB bài bác thi KHXH là điểm trung bình cộng của các môn học thành phần.

(Điểm xét tuyển được thiết kế tròn đến hai chữ số thập phân)

Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực vực: nút chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), thân hai quần thể vực tiếp nối là 0,25 (một phần bốn điểm) khớp ứng với tổng điểm 3 môn học tập trong tổng hợp môn xét tuyển ko nhân thông số theo thang điểm 10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *