DỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 2018


*

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018 được tổ chức trong phạm vi khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì và những xã, phường vùng ven Đền Hùng; các di tích thờ Hùng Vương và những danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ, trong đó trung trọng tâm là khu di tích lịch sử Đền Hùng cùng thành phố Việt Trì.

Theo kế hoạch, các tỉnh góp giỗ sẽ tham gia hoạt động phục vụ lễ hội gồm: Tiến dưng lễ vật Giỗ Tổ Hùng Vương; đóng góp kinh phí đầu tư tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và ngân sách đầu tư tu bổ, tôn tạo khu di tích Lịch sử Đền Hùng; tham gia Lễ dưng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Thượng; tham gia Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy; trưng bày, giới thiệu sản vật đặc trưng của địa phương tại Hội chợ Hùng Vương, thành phố Việt Trì; biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp…

Hoạt động này nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và những bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; giáo dục truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt nam trong lao động sản xuất, xây dựng cùng bảo vệ Tổ quốc; khẳng định nỗ lực, cố gắng của tỉnh Phú Thọ vào việc bảo tồn các giá trị di sản văn hóa bên trên quê hương đất Tổ, nhất là tôn vinh giá trị 2 di sản “Tín ngưỡng thờ thờ Hùng Vương ở Phú Thọ” cùng “Hát Xoan Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thông qua tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng nhằm tôn vinh các giá trị văn hoá thời đại Hùng Vương; tiếp tục tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về di sản “Tín ngưỡng thờ thờ Hùng Vương ở Phú Thọ” và đặc biệt là di sản “Hát Xoan Phú Thọ” đã được UNESCO công nhận ra khỏi tình trạng bảo vệ khẩn cấp với trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *