Feoh2 có màu gì

Fe(OH)2 là chất tất cả kết tủa màu trắng xanh, dễ dẫn đến oxi hóa gửi sang gray clolor đỏ khi có mặt không khí.

Bạn đang xem: Feoh2 có màu gì

Cùng top lời giải xem thêm về Fe(OH)2 nhé.

I. Fe(OH)2 là gì ?

Sắt(II) hydroxide là 1 trong hợp hóa học vô cơ với công thức hóa học tập Fe(OH)2. Nó được tạo nên khi các muối sắt(II) như sắt(II) sunfat, hóa hợp với các ion hydroxide. Sắt(II) hydroxide là 1 trong những chất rắn màu trắng, nhưng chỉ việc chút ít oxy sẽ tạo ra một vỏ ngoài màu xanh lá cây lá cây. Chất rắn bị lão hóa trong không khí này nhiều lúc được điện thoại tư vấn là "rỉ sắt màu xanh lá cây lá cây".

- phương pháp phân tử: Fe(OH)2 .

- Phân tử khối: 90 g/mol.

II. Cấu tạo 


- gồm nguyên tố fe kết hơp với 2 nhóm -OH.

- Hợp hóa học sắt (II) hiđroxit là vừa lòng chất trong những số đó sắt bao gồm mức lão hóa +2.

III. đặc thù vật lí

- Fe(OH)2 nguyên chất là chất rắn, màu trắng hơi xanh, không tan vào nước. Trong ko khí, Fe(OH)2 dễ bị oxi trở thành Fe(OH)3 màu nâu đỏ.

Xem thêm: Hà Nội Những Năm 2000

*

IV. đặc thù hóa học của Fe(OH)2

– bao gồm các tính chất của bazơ ko tan.

– Sắt(II) hidroxit vừa gồm tính khử với vừa có tính oxi hóa.

– Bị nhiệt phân

Nung Fe(OH)2 làm việc trong điều kiện không tồn tại không khí:

Phương trình hóa học:

Fe(OH)2 → FeO + H2O

Nung Fe(OH)2 trong không khí:

Phương trình hóa học: 

4Fe(OH)2 + O2 → 2Fe2O3 + 4H2O

– Fe(OH)2 công dụng với axit

Với axit không tồn tại tính oxi hóa như: HCl, H2SO4

Phương trình hóa học: 

Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

– Fe(OH)2 có tính khử:

Với axit HNO3, H2SO4 đặc

Phương trình hóa học: 

3Fe(OH)2 + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

Phương trình hóa học: 

2Fe(OH)2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

Tác dụng với các chất oxi hóa khác

Phương trình hóa học: 

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Cách pha trộn Fe(OH)2: 

Cho hỗn hợp bazơ vào trong hỗn hợp muối sắt (II) ngơi nghỉ trong điều kiện không có không khí:

Phương trình hóa học: 

 Fe2+ + 2OH-  → Fe(OH)2

Phương trình hóa học:

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

Chú ý: Trong ko khí, Fe(OH)2 dễ dẫn đến oxi trở thành Fe(OH)3 màu nâu đỏ. Cho nên vì vậy muốn bao gồm Fe(OH)2 tinh khiết yêu cầu điều chế vào điều kiện không tồn tại không khí.

V. Hợp chất Fe(II)

Tính chất hoá học của các hợp chất sắt (II):

1. Hợp hóa học Fe(II) bao gồm tính khử

– Hợp chất sắt (II) sẽ tác dụng với chất oxi hoá sẽ ảnh hưởng oxi hoá thành hợp hóa học sắt (III). Trong làm phản ứng hoá học ion Fe2+ có chức năng cho thêm một electron.

Phương trình hóa học: 

Fe2+ → Fe3+ + 1e

→ tính chất hoá học thông thường của hợp chất sắt (II) là tính khử.

– Ở ánh nắng mặt trời thường, trong không gian (có O2, H2O), Fe(OH)2 bị oxi hoá thành Fe(OH)3. 

Phương trình hóa học: 

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4 Fe(OH)3

– Sục khí clo vào trong dung dịch muối FeCl2, muối hạt Fe(II) bị oxi trở thành muối Fe(III).

Phương trình hóa học: 

2FeCl2 + Cl2 → 2 FeCl3

– Hợp chất Sắt(II) bị oxi hóa bởi vì axit H2SO4 quánh nóng hoặc dung dịch axit HNO3 sinh sản thành muối Fe(III).

Phương trình hóa học: 

3FeO + 10 HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

– Cho nhàn hạ dd FeSO4 vào dung dịch tất cả hổn hợp ( KMnO4 + H2SO4), Fe2+ khử MnO4- thành Mn2+.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *