Họ từ trong tiếng anh

Bài viết giúp người đọc tìm hiểu và vận dụng các kiến thức về chúng ta từ để sở hữu thể nâng cao việc học Tiếng Anh nói tầm thường và học tập từ nói riêng.

Bạn đang xem: Họ từ trong tiếng anh


*

Học tự vựng thông qua họ trường đoản cú (word family) là một trong trong những cách thức hiệu quả giúp ghi lưu giữ và không ngừng mở rộng vốn từ. Thuộc với những kiến thức về học từ vựng, câu hỏi nắm vững cấu tạo và cách thành lập và hoạt động từ giúp nâng cấp khả năng nhận thấy từ vựng mới. Đồng thời, cung ứng người học trong việc tự xây dựng những từ trong cùng một họ từ. Trong nội dung bài viết dưới đây, tác giả để giúp người đọc tìm hiểu word family là gì cùng vận dụng những kiến thức trên để có thể nâng cao việc học Tiếng Anh nói thông thường và học tập từ nói riêng.

Word Family là gì?

Định nghĩa Word family

Word family – họ từ vựng – là một trong tập hợp những từ gồm chung điểm sáng về cội nghĩa, hay nói cách khác là được hiện ra từ cùng một cội từ (root/base) nhưng được thêm vào một số thành phần khác bao hàm các tiền tố (prefixes) giỏi hậu tố trường đoản cú (suffixes) để cấu trúc nên trường đoản cú mới.

Các từ ở trong một chúng ta từ (Word family) có thể bao hàm nhiều trường đoản cú loại khác như danh tự (Noun – n), hễ từ (Verb – v), trạng trường đoản cú (Adverb – adv) hay tính tự (Adjective – adj).

Ví dụ:

Các từ dưới đây thuộc cùng một họ tự vựng (Word family) với nơi bắt đầu từ “act”

Act (v)

Acting (n)

Action (n)

Actor (n)

Actress (n)

Các từ thuộc cùng họ trường đoản cú (Word family) với gốc từ “beauty”

Beauty (n)

Beautify (v)

Beautiful (adj)

Beautifully (adv)

Beautician (n)

*
Word Family là gì?

Tiền tố tự (prefixes) là gì

Tiền tố là yếu tắc phụ tố được để trước một từ. Vấn đề thêm chi phí tố vào trước cội từ vẫn làm biến đổi nét nghĩa của từ, mặc dù từ loại vẫn được giữ nguyên.

Nghĩa của từ new được ra đời sau lúc thêm tiền tố có thể được suy ra từ bỏ nghĩa trường đoản cú gốc, cố gắng thể:

Nghĩa của từ bỏ mới: Nghĩa của chi phí tố + Nghĩa của nơi bắt đầu từ

Ví dụ:

Tiền tố: Dis – sở hữu nghĩa phủ định, có thể được dịch là “không”

Gốc từ: like (v) yêu thích, Agree (v) đồng ý, tán thành

Từ mới: Dislike (v) không thích, Disagree (v) ko đồng ý

Một số tiền tố phổ biến

Trong tiếng Anh, có một số tiền tố phổ biến thường được áp dụng với ý nghĩa sâu sắc và cách dùng như dưới đây:

Tiền tố dis-

Disappear (v): vươn lên là mất, ko xuất hiện

Disuse (v): quăng quật đi, không sử dụng đến

Tiền tố un-

Unclear (adj): ko rõ ràng

Unable (adj): không thể, không tồn tại khả năng

Tiền tố im-

Impossible (adj): ko thể

Improper (adj): không đúng cách, không yêu thích hợp

Tiền tố in-

Inappropriate (adj) không ham mê hợp, không say đắm đáng

Indirect (adj): không trực tiếp/ con gián tiếp

Tiền tố il-

Illegal (adj): không phù hợp pháp

Illogical (adj): ko logic, bất đúng theo lý

Tiền tố non-

Nonsense (adj): không có nghĩa/ vô nghĩa

Nonflammable (adj): không bắt lửa, ko cháy

Tiền tố ir-

Irregular (adj): không hay xuyên

Irrelevant (adj): không liên quan

Ý nghĩa: những tiền tố trên những mang nghĩa che định, trái ngược cùng với nghĩa của từ bỏ gốc. Có thể được dịch là “không”, “chưa” (“not”, “without”).

Tiền tố re-

Ý nghĩa: Lặp lại, cù lại

Return (v): tảo trở lại, trả lại

Rewrite (v): viết lại

Tiền tố pre-

Ý nghĩa: Trước đó

Prehistory (n): thời chi phí sử

Preview (v,n): coi trước, phê chuẩn trước

Tiền tố over-

Ý nghĩa: Quá, quá mức

Overcrowded (adj: vượt đông đúc

Overload (adj): thừa tải

Tiền tố mis-

Ý nghĩa: Sai

Misunderstand (v): gọi sai , đọc lầm

Misspell (v): viết sai chính tả

Tiền tố multi-

Ý nghĩa: Nhiều, đa dạng

Multitask (v): làm nhiều bài toán cùng lúc

Multimedia (n): nhiều phương tiện, nhiều truyền thông

*

Hậu tố từ bỏ (suffixes) là gì

Hậu tố là nhân tố được sản xuất sau gốc từ để sinh sản thành trường đoản cú mới. Vấn đề thêm hậu tố hay làm chuyển đổi loại từ bỏ của từ nơi bắt đầu và trong khi cũng dẫn mang đến những chuyển đổi nhất định mang đến nghĩa của từ.

Ví dụ:

Gốc từ: care (n,v)

Hậu tố: – ful, – less

Từ mới: careful (adj) cẩn thận, careless (adj) bất cẩn

Một số hậu tố từ phổ biến

Các hậu tố từ rất có thể được phân thành 4 loại chính, phụ thuộc vào từ các loại của từ sau khi được thêm hậu tố, gồm: hậu tố danh từ, hậu tố rượu cồn từ, hậu tố tính từ cùng hậu tố trạng từ.

*

Hậu tố danh từ

Các hậu tố tiếp sau đây sau lúc được cung cấp sau từ nơi bắt đầu sẽ có mặt một từ bắt đầu mang từ các loại là danh trường đoản cú (noun)

Hậu tố -er

Ý nghĩa: Được cung ứng sau những động từ bỏ để hiện ra một danh từ bỏ chỉ bạn hoặc thứ vật, đồ đạc thực hiện hành động của động từ đó.

Từ thuộc họ: Sing (v) hát

Danh từ: Singer (n): ca sĩ

Hậu tố -or

Ý nghĩa: Được thêm vào sau những động tự để hiện ra một danh trường đoản cú chỉ tín đồ hoặc đồ vật, đồ đạc thực hiện hành vi của hễ từ đó.

Từ thuộc họ: Act (v) diễn xuất

Danh từ: Actor (n) diễn viên

Hậu tố -ist

Ý nghĩa: Được dùng để tạo thành danh từ bỏ chỉ bạn thực hiện công việc theo 1 trình độ nào đó.

Ví dụ:

Từ thuộc họ: Journal (n)

Danh từ: Guitarist (n)

Hậu tố -ship

Ý nghĩa: dùng để tạo thành danh từ đặt ra cấp bậc, chức vụ, khả năng hoặc côn trùng quan hệ

Từ thuộc họ: Friend (n) bạn bè

Danh từ: Friendship (n) tình bạn

Hậu tố -dom

Từ thuộc họ: không tính phí (adj)

Danh từ: Freedom (n)

Hậu tố -ism

Ý nghĩa: Được áp dụng để chế tác thành danh từ nhắc đến ý thức chính trị, xã hội; tín ngưỡng tôn giáo; lý thuyết hoặc biện pháp hành xử.

Từ thuộc họ: Sex (n) giới tính

Danh từ: Sexism (n) thành kiến, sự phân biệt đối xử bởi vì giới tính

Hậu tố -ness

Ý nghĩa: Được thêm vào tính từ để tạo thành thành danh từ bỏ chỉ phẩm chất, công dụng hoặc trạng thái.

Từ thuộc họ: Kind (adj) xuất sắc bụng

Danh từ: Kindness (n) sự xuất sắc bụng

Hậu tố -al

Ý nghĩa: Được cung ứng tạo thành danh từ bỏ chỉ hành vi hay quá trình diễn ra

Từ thuộc họ: Approve (v) phê chuẩn, phê duyệt

Danh từ: Approval (n) sự phê duyệt, chấp thuận

Hậu tố-ity

Ý nghĩa: Được cung ứng tính trường đoản cú để sản xuất thành danh từ bỏ chỉ tâm lý hoặc phẩm chất.

Từ cùng họ: Legal (adj) đúng theo pháp

Danh từ: Legality (n) triệu chứng hợp pháp

Hậu tố -ment

Ý nghĩa: Được thực hiện để sản xuất thành danh từ duy nhất hành động, vượt trình, hoặc công dụng của nó.

Từ thuộc họ: Develop (v) phân phát triển

Danh từ: Development (n) sự phạt triển

Hậu tố -ion

Ý nghĩa: Được chế tạo động từ bỏ để sinh sản thành danh trường đoản cú chỉ hành động hoặc điều kiện, trạng thái.

Xem thêm: Điều Chưa Biết Về Phạm Băng Băng Qua Lời Kể Của Em Trai Ruột

Từ cùng họ: Compete (v) tị đua, cạnh tranh

Danh từ: Competition (n) cuộc thi

Hậu tố -ance/ -ence

Ý nghĩa: Được áp dụng để tạo thành thành danh từ bỏ chỉ một hành động hoặc một loạt những hành động.

Từ cùng họ: Perform (v) trình diễn

Danh từ: Performance (n) màn trình diễn

Hậu tố -ant

Ý nghĩa: tạo thành danh tự chỉ một fan (hoặc vật) thực hiện hoặc khiến ra hành động đã nêu.

Từ thuộc họ: Assist (v) hỗ trợ, góp đỡ

Danh từ: Assistant (n) trợ lý

*

Hậu tố động từ

Các từ chứa những hậu tố dưới đây đều có từ nhiều loại là hễ từ.

Hậu tố – en

Từ thuộc họ: Sharp (adj) sắc, nhọn, bén

Động từ: Sharpen (v) mài, khiến cho sắc, nhọn

Hậu tố -fy

Từ cùng họ: Simple (adj) 1-1 giản

Động từ: Simplify (v) khiến cho đơn giản

Hậu tố -ize (-ise)

Từ cùng họ: Modern (adj) hiện nay đại

Động từ: Modernize v) tiến bộ hóa

Hậu tố tính từ

Các hậu tố sau đây sau lúc được chế tạo từ gốc sẽ sinh ra một tính từ.

Hậu tố -ful

Từ cùng họ: nguồn (n) sức mạnh, nội lực

Tính từ: Powerful (adj) bao gồm sức mạnh, oai quyền lớn

Hậu tố -less

Từ cùng họ: Hope (n,v) hy vọng

Tính từ: Hopeless (adj) không có hy vọng, tuyệt vọng

Hậu tố -ive

Từ thuộc họ: Inform (v) thông báo, chuyển tin

Tính từ: Informative (adj) hỗ trợ nhiều thông tin

Hậu tố -able/ -ible

Từ cùng họ: Move (v) dịch chuyển

Tính từ: Movable (adj) hoàn toàn có thể dịch đưa được

Hậu tố -ous

Từ cùng họ: Danger (n) mối đe dọa hiểm

Tính từ: Dangerous (adj) gian nguy -ical

Hậu tố -ic

Từ thuộc họ: History (n) lịch sử

Tính từ: Historic (adj) đặc trưng trong lịch sử

Hậu tố trạng từ

Hậu tố trạng tự thường chạm chán nhất là “-ly” được cấp dưỡng sau một tính từ bỏ để chế tác thành trạng từ.

Ví dụ: beautifully, carefully, quickly, …

Gốc tự (roots) là gì

Gốc từ là đơn vị chức năng từ vựng bao gồm của một từ, mang những khía cạnh đặc trưng nhất của ngôn từ ngữ nghĩa và không thể rút gọn thành những thành phần bé dại hơn.

Gốc từ có thể là một từ hoàn hảo thuộc chúng ta từ (Word family) hoặc chỉ là một trong những phần từ làm các đại lý để chế tạo thành những từ mới thông qua việc bổ sung cập nhật các tiền tố và hậu tố.

Gốc từ 1 từ hoàn chỉnh

Có một trong những từ gốc rất có thể được sử dụng tự do như một thành bên trong câu. Khía cạnh khác, nơi bắt đầu từ này cũng được dùng như một phần của những từ thông dụng không giống trong ngôn từ tiếng Anh, chế tạo thành một bọn họ từ (Word family).

Ví dụ:

Gốc từ: Legal

Sử dụng độc lập: Legal (adj)

Hình thành các từ khác trong bọn họ từ (Word family): Legally, illegal, legality, paralegal

Gốc từ bỏ làm đơn vị chức năng từ

Đây là gần như gốc từ quan yếu đứng độc lập như một yếu tố ngữ pháp vào câu. Những từ này chỉ được sử dụng để làm cơ sở có mặt từ trải qua việc thêm vào những tiền tố hoặc hậu tố. Đa số các gốc từ này bắt đầu từ tiếng Latin hoặc Hy Lạp.

Ví dụ:

Gốc từ: Bene

Ý nghĩa: good

Các từ bỏ được hình thành: Benefit, benefactor, beneficial

*

Học từ vựng thông qua việc dìm diện với xây dựng các từ trong và một họ tự (Word family)

Như vậy, trải qua việc đối chiếu gốc từ, tiền tốhậu tố hoàn toàn có thể giúp người học nhấn diện từ loại hay đoán đường nét nghĩa của tự trong cùng một họ. Cạnh bên đó, bạn học cũng hoàn toàn có thể thành lập được rất nhiều từ mới dựa vào gốc từ.

Cụ thể, khi gặp một từ vựng mới, để thành lập họ từ bỏ (Word family), bạn học những bước đầu tiên cần tách từ thành từng đơn vị nhỏ bao hàm có cội từ và tiền tố hoặc hậu tố ví như có. Bằng việc lấy cội từ làm cửa hàng để thêm những tiền tố hoặc hậu tố từ tương ứng khác, bạn học sẽ rất có thể hình thành nên các tính từ, danh tự hoặc trạng tự khác.

Ví dụ:

Thêm chi phí tố: Unaffordable (adj)

Gốc từ: Afford (v)

Thêm hậu tố: Affordable (adj), affordability (n)

*

Một số áp dụng của việc học từ bỏ vựng thông qua họ trường đoản cú (word family)

*

Đa dạng cách diễn đạt thông qua việc chuyển đổi từ nhiều loại (wordform)

Sau khi làm rõ word family là gì người học sẽ rất có thể nắm được các từ trong cùng một họ. Trường đoản cú đó rất có thể giúp fan học diễn đạt ý công dụng bằng nhiều cách không giống nhau thông qua việc thay đổi từ loại. Nỗ lực thể, một trong những danh từ, tính trường đoản cú hoặc rượu cồn từ trong thuộc họ và với nghĩa tương quan rất có thể được thực hiện để sửa chữa cho nhau trong câu, điều này cung cấp việc học từ vựng hiệu quả.

Ví dụ 1:

Benefit (danh từ): lợi ích

Benefit (động từ): giúp ích

Beneficial (tính từ): tất cả ích, gồm lợi

Students can derive various benefits from online courses. (Sinh viên rất có thể nhận được nhiều công dụng khác nhau từ các khóa học trực tuyến.)

Online courses greatly benefit students. (Các khóa đào tạo trực đường giúp ích không ít cho sinh viên.)

Online courses is beneficial to lớn students. (Các khóa đào tạo trực tuyến có ích cho sinh viên)

Ví dụ 2:

Bore (động từ): làm bi hùng chán

Boring (tính từ) bi thương chán, tẻ nhạt

Bore (n) sự bi thảm chán, tẻ nhạt

The film was so boring. (Bộ phim thật nhàm chán.)

The film really bored me. (Bộ phim thực sự làm cho tôi chán.)

The film was such a bore. (Bộ phim thiệt là bi quan chán.)

Ví dụ 3:

Comfort (danh từ) sự thoải mái

Comfortable (tính từ) thoải mái

Comfortably (trạng từ) một phương pháp thoải mái

This house gives me a sense of comfort. (Ngôi công ty này mang lại tôi xúc cảm thoải mái.)

I feel comfortable lớn live in this house. (Tôi cảm thấy thoải mái khi sinh sống trong ngôi nhà này.)

I can live comfortably in this house. (Tôi có thể sống dễ chịu và thoải mái trong ngôi nhà này.)

Đoán nghĩa của một từ khi đọc

Trong một số trong những trường hợp, nghĩa của một từ có thể được đoán thông qua việc tương tác từ với một trường đoản cú vựng không giống quen thuộc hay được dùng phổ biến chuyển hơn trong cùng họ khi học từ vựng.

Ví dụ:

“It is often very difficult for disabled people to find jobs.”

Trong câu trên, thí sinh tất cả thể gặp mặt khó khăn để hiểu nếu như không biết nghĩa của từ bỏ “disabled”. Tuy nhiên, tín đồ đọc rất có thể dự đoán nghĩa của tự này trải qua việc so sánh từ và tương tác với các từ phổ biến hơn trong và một họ như “able” (có khả năng) hoặc “ability” (khả năng).

Có thể thấy, “disabled” được thành lập từ gốc từ “able” cùng rất tiền tố “dis” (mang nghĩa là tủ định là “không”) và hậu tố “-ed” dành riêng cho tính từ. Như vậy, “disabled people” hoàn toàn có thể được gọi nôm na là bạn không có tác dụng về thể chất để làm việc, và nghĩa được đoán gần đúng mực với nghĩa đúng của trường đoản cú là “người khuyết tật”.

Tổng kết

Bài viết trên hy vọng giúp tín đồ đọc nắm rõ hơn về họ từ vựng (word family là gì)cũng như những đơn vị xuất hiện từ như tiền tố, hậu tố và cội từ. Trải qua đó, người học có thể chủ cồn hơn trong việc nhận diện và chế tạo từ vựng, góp phần nâng cấp vốn từ với học từ vựng một bí quyết hiệu quả.