Minh Mẫn Green có bộ phận tư vấn, chăm sóc khách hàng luôn sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu và thông tin từ quý khách. Vì vậy ngay khi chúng tôi nhận được liên hệ, yêu cầu tư vấn hoặc thông tin mua hàng trực tuyến của quý khách, chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay với quý khách bằng điện thoại để tư vấn thêm cho quý khách.

Khi quý khách quyết định mua hàng tại Minh Mẫn Green chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ COD giao hàng và thu phí tận nơi, nhân viên giao hàng sẽ liên lạc và hẹn Quý khách thời gian để thu phí tận nơi khi chúng tôi nhận được yêu cầu đăng kí mua hàng của quý khách. Hình thức này áp dụng trong phạm vi toàn quốc