Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 1 Năm 2019

Download Đề soát sổ cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán - bài bác thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2


Bộ đề đánh giá cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán là tài liệu hữu ích có thiết kế theo chương trình học Toán lớp 1 học tập kì 2 theo quy định của bộ giáo dục và Đào tạo. Những giáo viên cùng phụ huynh hoàn toàn có thể tham khảo, cho học sinh ôn tập phù hợp.

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 1 môn toán lớp 1 năm 2019


Kiến thức Toán lớp 1 gồm các dạng bài bác về cộng, trừ, nhân, chia. Sau đây, minhmangreen.com sẽ tổng hợp các bộ đề khám nghiệm cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán bao gồm các kiến thức trên, những phụ huynh hoàn toàn có thể download về cho các em làm, củng nuốm và nâng cao kiến thức.

*

Bài 3:

50 + 30 = 80 90 – 40 = 50 29 – 5 = 24

27 + 2 = 29 15 + 2 – 3 = 14 87 – 2 – 4 = 81

Bài 4:

Giải:

Cả cặp đôi bạn trẻ hái được: 23 + 26 = 49 bông hoa

Đáp án: 49 bông hoa.

----- Hết đáp án đề thi 1 -----

2. Đề kiểm soát cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 2

1. Tính:

13 + 34 =

17 + 23 =

11 + 44 =

24 + 25 =

12 + 16 =

62 + 26 =

20 + đôi mươi =

30 + 30 =

50 + đôi mươi =

37 + 40 =

58 + 20 =

66 + 30 =

2. Tính:

20 +30 +30 =

21 + 32 + 40 =

32 + 43 +54 =

50 - 10 -30 =

65 - 33 - 10 =

79 - 47 - 21 =

90 - 20 +30 =

65 + 10 - 23 =

35 + 42 - 54 =

 

3. Đặt tính rồi tính

*

 

Điền vệt hoặc = vào ô trống đến đúng 

 

 

*

3. Vào vườn công ty em tất cả 26 cây cam, bố em phân phối đi 13 cây cam. Hỏi vào vườn bên em còn lại toàn bộ bao nhiêu cây cam?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

----- không còn đề thi 2 -----

=> Đáp án Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 2

1. Tính:

13 + 34 = 47

17 + 23 = 40

11 + 44 = 55

24 + 25 = 49

12 + 16 = 28

62 + 26 = 88

20 + đôi mươi = 40

30 + 30 = 60

50 + trăng tròn = 70

37 + 40 = 77

58 + trăng tròn = 78

66 + 30 = 96

2. Tính:

20 +30 +30 = 80

21 + 32 + 40 = 93

32 + 43 +54 = 129

50 - 10 -30 = 10

65 - 33 - 10 = 22

79 - 47 - 21 = 11

90 - trăng tròn +30 = 100

65 + 10 - 23 = 52

35 + 42 - 54 = 23

3. Đặt tính rồi tính

*

Điền dấu hoặc = vào ô trống mang đến đúng 

*

3. Giải

Trong vườn nhà em còn tất cả: 26 – 13 = 13 cây cam

Đáp án: 13 cây cam

----- Hết giải đáp đề thi 2 -----

3. Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 3

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42; 94 - 21

50 + 38; 67 – 3

Bài 2. Viết số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 3.

a) Khoanh tròn vào số nhỏ nhắn nhất: 81 75 90 51

b) Khoanh tròn vào số bự nhất: 62 70 68 59

c) Đúng ghi (Đ), không nên ghi (S):

Số ngay tức khắc sau của 23 là 24 ....

Số ngay lập tức sau của 84 là 83 ....

Số lập tức sau của 79 là 70 ....

Số lập tức sau của 98 là 99 ....

Số tức tốc sau của 99 là 100 ....

Bài 4. An có 19 quả táo, An cho em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo khuyết ?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Tính:

36 + 32 – 15 = ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

48 – 23 + 12 = ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

18cm + 41cm + 20cm = ……………………………

97cm – 32cm – 2cm = …………………………………

Bài 6. Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

*

Bài 7. công ty Lan nuôi 64 bé gà và vịt, trong số đó có 4 chục bé gà. Hỏi đơn vị Lan nuôi từng nào con vịt?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 8. từng hình vẽ tiếp sau đây có từng nào đoạn thẳng ?

*

Có ........ đoạn thẳng

*

Có ........ đoạn thẳng

----- hết đề thi 3 -----

=> Đáp án Đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 3

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 = 74

94 - 21 = 73

50 + 38 = 88

67 – 3 = 64

Bài 2.

*

Bài 3.

a) 51

b) 70

c)

Số lập tức sau của 23 là 24 (Đúng)

Số tức thì sau của 84 là 83 (Sai)

Số tức thì sau của 84 là 85

Số ngay thức thì sau của 79 là 70 (Sai)

Số tức tốc sau của 79 là 80

Số tức thời sau của 98 là 99 (Đúng)

Số ngay thức thì sau của 99 là 100 (Đúng)

Bài 4. An có 19 quả táo, An mang đến em 7 quả. Hỏi An còn từng nào quả táo apple ?

Bài giải

An còn lại số quả táo apple là:

19 – 7 = 12 (quả) Đáp số: 12 quả táo

Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = 68 – 15 = 53 48 – 23 + 12 = 25 + 12 = 37 18cm + 41cm + 20cm = 59cm + 20cm = 79cm 97cm – 32cm – 2cm = 65cm – 2cm = 63cm

Bài 6. Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

a. Những số có thể điền vào là 33, 34, ..., 88

b. Các số có thể điền là 80, 81, …

85 - 12 = 73

97 - 56 = 41

Bài 7. Nhà Lan nuôi 64 bé gà và vịt, trong những số đó có 4 chục nhỏ gà. Hỏi nhà Lan nuôi từng nào con vịt?

Bài giải

4 chục con gà = 40 bé gà

Nhà Lan nuôi số con vịt là:

64 – 40 = 24 (con)

Đáp số: 24 bé vịt

Bài 8.

- Hình đồ vật nhất: bao gồm 5 đoạn thẳng

- Hình sản phẩm hai: bao gồm 3 đoạn thẳng

----- Hết câu trả lời đề thi 3 -----

4. Đề kiểm soát cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 4

Bài 1.

a) Viết thành các số:

Năm mươi bốn : ……… Mười : ………

Bảy mươi mốt : ……… Một trăm : …… b) Khoanh tròn số bé nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) Viết những số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo đồ vật tự từ bé đến lớn.

Bài 2.

Nối số với phép tính tương thích :

*

b) Đặt tính rồi tính :

3 + 63 99 – 48

54 + 45 65 – 23

c) Tính :

27 + 12 – 4 = ……………… 38 – 32 + 32 = ………………...

28cm + 25cm + 14cm = ………….. 56cm – 6cm + 7cm = ………….

Bài 3. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

*

Bài 4. Viết , =

27 ……… 31 99 ……… 100

94 – 4 ……… 80 18 ……… trăng tròn – 10

56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25

Bài 5.

*

Hình vẽ mặt có:

……… hình tam giác

……… hình vuông

……… hình tròn

Bài 6. Lớp em gồm 24 học sinh nữ, 21 học viên nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài 7. Một sợi dây khá dài 25cm. Lan giảm đi 5cm. Hỏi tua dây còn lại dài mấy xăng - ti - mét?

Bài 8. Tính nhẩm :

43 + 6 = …………… 60 – trăng tròn = …………..

50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...

Bài 9. Tính nhanh:

3 + 6 + 7 + 4 =

19 + 17 + 13 + 11 =

99 + 97 + 98 + 96 =

Bài 10. Cho các chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết các số gồm hai chữ số không giống nhau.

----- không còn đề thi 4 -----

=> Đáp án Đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 4

Bài 1.

a) Viết thành các số:

Năm mươi bốn : 54 Mười : 10

Bảy mươi kiểu mẫu : 71 Một trăm : 100

b) Khoanh tròn số bé xíu nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) bố trí theo trang bị tự từ bé xíu đến lớn: 16, 29, 38, 62, 73, 81, 83.

Bài 2.

a)

*

b)

*

c) Tính :

28+ 12 – 4 = 36

38 – 32 + 32 = 38

28cm + 25cm + 14cm = 67cm

56cm – 6cm + 7cm = 57cm

Bài 3. 2 giờ ; 8 giờ

Bài 4.

*

Bài 5. 6 hình tam giác; 2 hình vuông; 2 hình tròn

Bài 6.

Lớp em có số học sinh là:

24 + 21 = 45 (học sinh)

Đáp số: 45 học sinh

Bài 7.

Sợi dây còn lại dài số xăng-ti-mét là:

25 – 5 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm

Bài 8.

43 + 6 = 49; 60 – trăng tròn = 40;

50 + 30 = 80; 29 – 9 = 20

Bài 9. Tính nhanh:

3 + 6 + 7 + 4 = (3 + 7) + (6 + 4) = 10 + 10 = 20

19 + 17 + 13 + 11 = (19 + 11) + (17 + 13) = 30 + 30 = 60

99 + 97 + 98 + 96 = 100 – 1 + 100 – 2 + 100 – 3 + 100 – 4

= (100 + 100 + 100 + 100) – (1 + 2 + 3 + 4)

= 400 – 10

= 390

Bài 10.

Các số bao gồm hai chữ số khác nhau:

53; 54; 51; 52

35; 34; 31; 32

45; 43; 41; 42

15; 13; 14; 12

25; 23; 24; 21

----- Hết câu trả lời đề thi 4 ----

5. Đề đánh giá cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 5

Bài 1.

a) Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80

b) Viết thành các số:

Bốn mươi ba:

Ba mươi hai:

Chín mươi bảy:

Hai mươi tám:

Sáu mươi chín:

Tám mươi tư:

Bài 2.

a) Đặt tính rồi tính:

45 + 34 56 - 20

18 + 71 74 - 3

b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền vệt >, 63 .... 60

95 .... 99

88 – 45 .... 63 – 2

17 – 2 .... 68 – 54

49 – 2 .... 50 – 3

Bài 4. Tính:

50 + 30 + 6 = ..........

86 – 30 – 6 = ..........

60 + 20 + 5 = ...........

90 – 30 + 5 = ..........

86 – 6 – 30 = ..........

56 + 20 + 3 = ...........

Bài 5. mẹ hái được 85 trái hồng, người mẹ đã cung cấp 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn sót lại bao nhiêu trái hồng ?

Bài 6. Lan có 1 chục cái kẹo. Bà nội nếm nếm thêm 3 loại nữa. Hoa cho chính mình 2 cái. Hỏi Hoa còn bao nhiêu cái kẹo?

Bài 7. kiếm tìm số có hai chữ số, biết chữ số hàng trăm là số lớn nhất có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng chục là 4.

Bài 8. Vẽ thêm một quãng thẳng để có: Một hình vuông và một hình tam giác ?

*

----- không còn đề thi 5 -----

=> Đáp án Đề kiểm soát cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 5

Bài 1.

a) Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80

b) Viết thành những số:

Bốn mươi ba: 43

Ba mươi hai: 32

Chín mươi bảy: 97

Hai mươi tám: 28

Sáu mươi chín: 69

Tám mươi tư: 84

Bài 2.

a) Đặt tính rồi tính:

*

b) 58cm + 40cm = 98cm 57 + 2 - 4 = 55

Bài 3. Điền lốt >,

*

Bài 4. Tính:

50 + 30 + 6 = 86

86 – 30 – 6 = 50

60 + 20 + 5 = 85

90 – 30 + 5 = 65

86 – 6 – 30 = 50

56 + đôi mươi + 3 = 79

Bài 5. chị em hái được 85 quả hồng, người mẹ đã phân phối 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu trái hồng ?

Bài giải

Mẹ còn sót lại số quả hồng là:

85 – 60 = 25 (quả)

Đáp số: 25 quả hồng

Bài 6.

Bài giải

5 chục = 50

Lan tất cả số keọ là:

50 + 13 – 22 = 41 (cái)

Đáp số: 41 dòng kẹo

Bài 7.

Số lớn số 1 có một chữ số là: 9

Chữ số hàng trăm là: 9

Chữ số hàng đơn vị là: 9 – 4 = 5

Số yêu cầu tìm là: 95

Bài 8. Hình vẽ:

*

----- Hết câu trả lời đề thi 5 -----

6. Đề kiểm soát cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 6

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ........... 11 + 46 – 27 = ...........

36 + 25 – 10 = ........... 40 + 37 + 23 = ...........

41 + 28 + 15 = ........... 99 – 72 + 26 = ...........

55 + 22 – 12 = ........... 13 + 25 – 7 = .............

Bài 2. Tính:

a) 7 + 3 + 40 – đôi mươi + 60 – 40

b) đôi mươi + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)

Bài 3. Điền vết >, 31 + 25 .... 90 – 23 81 – 40 .... 30 + 12

42 + 25 .... 95 – 30 31 + 25 .... 70 – 19

Bài 4. Search số gồm hai chữ số, chữ số hàng trăm là số đứng ngay lập tức sau số 5. Chữ số hàng đơn vị là số đứng ngay thức thì trước số 1.

Bài 5. đơn vị Mai gồm 30 cái bút, bà mẹ mua thêm 1 chục cái nữa. Hỏi đơn vị Mai có tất cả bao nhiêu dòng bút?

Bài 6. nhị hộp bút chì có tất cả 7 chục cái. Hộp trước tiên có 25 cái. Hỏi hộp sản phẩm công nghệ hai có bao nhiêu cái cây viết chì?

Bài 7. cho các số 40, 20, 30, 90. Hãy lập những phép tính đúng tất cả chứa cả bốn số trên.

----- không còn đề thi 6 -----

=> Đáp án Đề chất vấn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 6

Bài 1.

65 – 23 + 42 = 84 11 + 46 – 27 = 30

36 + 25 – 10 = 51 40 + 37 + 23 = 100

41 + 28 + 15 = 84 99 – 72 + 26 = 53

55 + 22 – 12 = 65 13 + 25 – 7 = 31

Bài 2. Tính:

a) 7 + 3 + 40 – 20 + 60 – 40 = (7 + 3) + (40 – 20) + (60 – 40) = 10 + 20 + trăng tròn = 50

b) đôi mươi + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50) = trăng tròn + 60 – 50 + 40 – 60 = 10

Bài 3.

*

Bài 4. tìm kiếm số tất cả hai chữ số, chữ số hàng chục là số đứng tức thì sau số 5. Chữ số hàng đơn vị chức năng là số đứng ngay tắp lự trước số 1.

Chữ số hàng trăm là: 6

Chữ số hàng đơn vị chức năng là: 5

Số nên tìm là: 65

Bài 5. nhà Mai có 30 dòng bút, người mẹ mua thêm 1 chục loại nữa. Hỏi đơn vị Mai có tất cả bao nhiêu mẫu bút?

Bài giải

1 chục = 10

Nhà Mai có toàn bộ số cây viết là:

30 + 10 = 40 (cái)

Đáp số: 40 chiếc bút

Bài 6. nhì hộp bút chì có tất cả 7 chục cái. Hộp đầu tiên có 25 cái. Hỏi hộp lắp thêm hai bao gồm bao nhiêu cái cây viết chì?

Bài giải

7 chục mẫu = 70 cái

Hộp vật dụng hai có số cây viết chì là:

70 – 25 = 45 (bút chì)

Đáp số: 45 cây bút chì

Bài 7. những phép tính có thể lập được:

40 + 30 + 20 = 90

90 – đôi mươi – 30 = 40

90 – đôi mươi – 40 = 30

90 – 40 – 30 = 20

----- Hết giải đáp đề thi 6 -----

7. Đề kiểm soát cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 7

Bài 1. cho các số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18.

a) Số nhỏ nhất trong dãy số trên là số như thế nào ?

b) Số lớn nhất trong hàng số trên là số như thế nào ?

c) sắp xếp các số theo thiết bị tự tăng vọt ?

Bài 2.

a) Tính :

31 + 14 = ……….. 36 – 21 = ………… 87 + 12 = …………

14 + 31 = ……….. 36 – 15 = ………… 87 – 12 = …………

62 + 3 = ……….. 55 – 2 = ………… 90 + 8 = …………

62 + 30 = ……….. 55 – 20 = ………… 90 – 80 = …………

b) Viết số tương thích vào địa điểm chấm :

50 + …. = 50 49 – … = 40 49 – …. = 9

…. + …. = 40 75 = …. + ….. 60 – ….. > 40

Bài 3. Em hãy nhìn vào các tờ lịch và điền vào địa điểm trống :

*

a) Nếu bây giờ là thứ bốn thì: Ngày hôm qua là vật dụng ………..

Xem thêm: Luật Cai Nghiện Bắt Buộc 2018 /Qđ, Thông Tư 05/2018/Tt

Ngày mai là đồ vật ………………………………………………………………………..

Ngày hôm kia là máy ………………………………………………………………………..

Ngày cơ là lắp thêm ………………………………………………………………………..

b) thứ năm , ngày ..............., mon .............

Thứ .............., ngày 11 , mon ................

Bài 4. Kì ngủ hè, Lan về quê thăm ông bà không còn 2 tuần lễ với 3 ngày . Hỏi Lan đã ở quê tất cả mấy ngày ?

Bài 5. Vẽ đoạn thẳng AB gồm độ dài bằng 10 cm.

Bài 6. Số ?

Hình bên gồm :

…….. Hình tam giác

…….. Hình vuông

Bài 7. nam giới có một số trong những bi là số lớn nhất có nhị chữ số giống như nhau. Hải có ít hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả cặp đôi có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 8. bên trên sân bên Lan có một trong những gà và một số chó. Lan đếm được tất cả 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi trên sân có mấy con gà, mấy bé chó?

----- hết đề thi 7 -----

=> Đáp án Đề soát sổ cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 7

Bài 1.

a) Số nhỏ dại nhất trong hàng số bên trên là 10

b) Số lớn số 1 trong hàng số trên là số như thế nào 90

c) sắp xếp các số theo sản phẩm tự tăng dần: 10, 17, 18, 28, 42, 55, 72, 83, 90.

Bài 2.

a) Tính :

31 + 14 = 45 36 – 21 = 15 87 + 12 = 99

14 + 31 = 45 36 – 15 = 21 87 – 12 = 75

62 + 3 = 65 55 – 2 = 53 90 + 8 = 98 63

+ 30 = 93 55 – 20 = 35 90 – 80 = 10

b) Viết số tương thích vào chỗ chấm :

50 + 0 = 50 49 – 9 = 40 49 – 40 = 9

10 + 30 = 40 75 = 70 + 5 60 – 19 > 40

Bài 3.

Em hãy nhìn vào các tờ lịch cùng điền vào khu vực trống :

*

a) Nếu bây giờ là thứ bốn thì: Ngày ngày hôm qua là vật dụng ba

Ngày mai là máy năm

Ngày hôm kia là sản phẩm công nghệ hai

Ngày cơ là vật dụng sáu

b) vật dụng năm , ngày 13, mon 5

Thứ ba, ngày 11 , tháng 5

Bài 4.

Bài giải.

Đổi 2 tuần lễ = 14 ngày

Lan sẽ ở quê số ngày là :

14 + 3 =17 (ngày)

Đáp số : 17 ngày

Bài 5.

*

Bài 6.

*

Hình bên tất cả :

8 hình tam giác

5 hình vuông

Bài 7. nam có một vài bi là số lớn số 1 có hai chữ số tương tự nhau. Hải có ít hơn Nam 17 viên bi. Hỏi Hải gồm bao nhiêu viên bi?

Bài giải.

Số lớn nhất có nhì chữ số giống nhau là: 99

Nam gồm số viên bi là: 99 viên bi

Hải có số viên bi là:

99 – 17 = 82 (viên bi)

Đáp số: 82 viên bi

Bài 8.

Vì 8 = 4 + 2 + 2 nên sân bên Lan có một con chó và 2 con gà.

----- Hết câu trả lời đề thi 7 -----

8. Đề khám nghiệm cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 8

Bài 1. Viết số :

a) Viết các số từ bỏ 89 mang lại 100 :

b) Viết số vào khu vực chấm:

Số ngay tức thì trước của 99 là …… ; 70 bao gồm …… chục cùng … đơn vị

Số ngay tức khắc sau của 99 là ……… ; 81 bao gồm ……chục với … đối kháng vị

Bài 2.

a) Tính nhẩm:

3 + 36 = ……... 45 – 20 = ……...

50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27 78 – 36

98 – 6 100 – 35

Bài 3.

79 ……… 74 56 ……... 50 + 6

60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2

Bài 4.

Hình vẽ bên bao gồm :

………… hình tam giác

………… hình vuông

Bài 5. trong vườn bên em có 26 cây cam cùng cây bưởi, trong đó có 15 cây cam. Hỏi vào vườn đơn vị em bao gồm bao nhiêu cây bưởi?

Bài 6. Viết các số có hai chữ số nhưng chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 3.

Bài 7. Tính:

a) 64 + 35 – 19 =

b) 98 – 23 – 35 =

Bài 8. Mai có 25 mẫu kẹo, chị nếm nếm thêm Mai 14 loại nữa, Mai cho mình 6 cái. Hỏi Mai có toàn bộ bao nhiêu loại kẹo?

----- hết đề thi 8 -----

=> Đáp án Đề kiểm tra cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 8

Bài 1. Viết số :

a) 89; 90; 91; …; 100

b)

Số tức thì trước của 99 là 98 ; 70 gồm 7 chục cùng 0 đối chọi vị

Số liền sau của 99 là 100 ; 81 bao gồm 8 chục và 1 solo vị

Bài 2.

a) 3 + 36 = 39 45 – đôi mươi = 25

50 + 37 = 87 99 – 9 = 90

b) 51 + 27 = 78 78 – 36 = 42

98 – 6 = 92 100 – 35 = 65

Bài 3.

*

Bài 4.

Hình vẽ bên tất cả :

3 hình tam giác

3 hình vuông

Bài 5. vào vườn đơn vị em bao gồm 26 cây cam với cây bưởi, trong các số đó có 15 cây cam. Hỏi vào vườn đơn vị em bao gồm bao nhiêu cây bưởi?

Bài giải

Trong vườn tất cả số cây bòng là:

26 – 15 = 11 (cây)

Đáp số: 11 cây bưởi

Bài 6.

Các số gồm hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng trăm là 3: 14; 25; 36; 47; 58; 69

Bài 7.

a) 64 + 35 – 19 = 80

b) 98 – 23 – 35 = 40

Bài 8.

Bài giải

Mai có tất cả số kẹo là:

25 + 14 – 6 = 33 (cái)

Đáp số: 33 mẫu kẹo

----- Hết câu trả lời đề thi 8 -----

9. Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 9

Bài 1. Điền vào vị trí chấm :

a) Số lớn số 1 có 2 chữ số là …………………………………………

b) Số lẻ lớn số 1 có 2 chữ số là…………………………………………

c) những số gồm 2 chữ số mà tổng 2 chữ số là 9 là …………………………

d) Số lập tức trước của 90 là ………… ; 17 có ………… chục và …………đơn vị

Số ngay tức thì sau của 99 là ………… ; 50 có ………… chục và …………đơn vị

e) Viết các số tròn chục: …………………………………………………………..

Bài 2.

a) Tính :

3 + 36 = ……... 45 – đôi mươi = ………

50 + 37 = ……… 99 – 9 = ………

17 – 16 = ……… 3 + 82 = ………

17 + 14 – 14 = …………… 38 cm – 10cm = ……………

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7

Bài 3. Viết > ;

a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6

68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2

b) 

*

Bài 8. đồ vật năm của 1 tuần là ngày 21 trong tháng. Hỏi sản phẩm công nghệ sau của tuần tức thời sau là ngày nào trong tháng?

----- hết đề thi 9 -----

=> Đáp án Đề kiểm soát cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 9

Bài 1. Điền vào vị trí chấm :

a) Số lớn số 1 có 2 chữ số là 99

b) Số lẻ lớn số 1 có 2 chữ số là 99

c)

9 = 9 + 0 = 8 + 1 = 7 + 2 = 6 + 3 = 5 + 4

Các số có 2 chữ số cơ mà tổng 2 chữ số là 9 là: 90; 18; 81; 72; 27; 63; 36; 54; 45

d) Số tức tốc trước của 90 là 89; 17 gồm một chục với 7 đơn vị

Số tức thời sau của 99 là 100 ; 50 có 5 chục và 0 đối chọi vị

e) Viết các số tròn chục: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90

Bài 2.

a) Tính :

3 + 36 = 39 45 – 20 = 25 50 + 37 = 87

99 – 9 = 90 17 – 16 = 1 3 + 82 = 85

17 + 14 – 14 = 17 38cm – 10cm = 28cm

b)

Bài 3. Viết > ;

*

Bài 4.

Bài giải

Đoạn dây còn lại dài số xăng – ti – mét là:

18 – 5 = 13 (cm)

Đáp số: 13 cm

Bài 5. Dũng gồm 39 nhãn vở. Sau khi cho chính mình thì Dũng còn sót lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho mình bao nhiêu cái nhãn vở?

Bài giải

Dũng đã cho bạn số nhãn vở là:

39 – 11 = 28 (nhãn vở)

Đáp số: 28 nhãn vở

Bài 6.

Bài giải

Số nhỏ nhất có hai chữ số kiểu như nhau là: 11

Nam giành được số điểm 10 là:

11 + 9 = trăng tròn (điểm 10)

Số phệ nhất có 1 chữ số là: 9

Hằng giành được số điểm 10 là:

9 + 10 = 19 (điểm 10)

Đáp số: Nam: trăng tròn điểm 10; Hằng: 19 điểm 10

Bài 7. Hình vẽ bên dưới đây, tất cả bao nhiêu đoạn thẳng? từng nào hình tam giác?

Có 10 đoạn thẳng với 8 hình tam giác.

Bài 8.

Thứ năm của tuần ngay tức khắc sau là ngày 28 vào tháng.

Thứ sáu của tuần ngay lập tức sau là ngày 29 vào tháng.

----- Hết lời giải đề thi 9 -----

10. Đề chất vấn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 10

Bài 1. Điền vào nơi chấm:

a) Số nhỏ nhắn nhất bao gồm hai chữ số là: …………………………………………………………….

b) Số lập tức trước của số lớn số 1 có một chữ số là: ………………………………………………

c) Số ngay lập tức sau của số nhỏ tuổi nhất bao gồm hai chữ số là: …………………………………………………

d) Số tròn chục lớn số 1 có nhì chữ số là:…………………………………………………………..

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

56 + 43 79 – 2

4 + 82 65 – 23

Bài 3. Tính :

40 + 20 – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….

55 – 10 + 4 = …………… 25 + 12 + 2 = ……………….

25cm + 14cm = ……………... 56cm – 6cm + 7cm = ………….

48 cm + 21cm = …………….. 74cm – 4cm + 3cm = ………….

Bài 4. Nam bao gồm 36 viên bi tất cả bi xanh với bi đỏ, trong những số ấy có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam tất cả mấy viên bi đỏ ?

Bài 5. Một siêu thị có 95 quyển vở , shop đã chào bán bốn chục quyển vở . Hỏi cửa hàng còn lại từng nào quyển vở ?

Bài 6. Một quyển sách gồm 65 trang, Lan đang đọc không còn 35 trang. Hỏi Lan còn yêu cầu đọc bao nhiêu trang nữa thì không còn quyển sách ?

Bài 7. Với những số 0; 3; 4 hãy viết tất cả các số gồm hai chữ số không giống nhau ?

Bài 8. Viết số thích hợp vào nơi chấm:

Hình vẽ bên có:

a) …………………………điểm

Tên những điểm là: ……………….

b) …………………đoạn thẳng

Tên những đoạn trực tiếp là: ………….

c) …………………….tam giác-

---- không còn đề thi 10 -----

=> Đáp án Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 10

Bài 1. Điền vào chỗ chấm:

a) Số nhỏ nhắn nhất tất cả hai chữ số là: 10

b) Số ngay tắp lự trước của số lớn nhất có một chữ số là: 8

c) Số ngay tức thì sau của số nhỏ tuổi nhất gồm hai chữ số là: 11

d) Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: 90

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

56 + 43 = 99 79 – 2 = 77

4 + 82 = 86 65 – 23 = 42

Bài 3. Tính :

40 + đôi mươi – 40 = đôi mươi 38 – 8 + 7 = 37

55 – 10 + 4 = 49 25 + 12 + 2 = 39

25cm + 14cm = 39cm 56cm – 6cm + 7cm = 57cm

48 cm + 21cm = 69cm 74cm – 4cm + 3cm = 73cm

Bài 4. Nam gồm 36 viên bi tất cả bi xanh với bi đỏ, trong các số ấy có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam tất cả mấy viên bi đỏ ?

Bài giải

Nam bao gồm số viên bi đỏ là:

36 – 14 = 22 (viên bi)

Đáp số: 22 viên bi đỏ

Bài 5.

Bài giải

4 chục quyển vở = 40 quyển vở

Cửa hàng còn sót lại số quyển vở là:

95 – 40 = 55 (quyển vở)

Đáp số: 55 quyển vở

Bài 6.

Bài giải

Lan còn nên đọc số trang sách là:

65 – 35 = 30 (trang)

Đáp số: 30 trang sách

Bài 7.

Các số có hai chữ số khác nhau được lập tự 0, 3, 4 là : 30; 34; 40; 43

Bài 8.

Hình vẽ bên có:

a) 5 điểm

Tên các điểm là: A, B, C, D, E

b) 8 đoạn thẳng

Tên những đoạn trực tiếp là: AB, AC, AD, AE, BC, CD, CE, DE

c) 4 tam giác

Tên các tam giác là: ABC, ACD, ADE, AEC

----- Hết lời giải đề thi 10 -----

11. Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 11

Bài 1.

a) Viết những số thoải mái và tự nhiên có hai chữ số tương đương nhau.

b) Số phệ nhất, bé xíu nhất gồm 2 chữ số như là nhau là số nào?

c) Số bự nhất, nhỏ nhắn nhất bao gồm hai chữ số không giống nhau là số nào?

Bài 2. cho những số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72

a) sắp đến xếp những số bên trên theo trang bị tự tăng dần.

b) sắp tới xếp các số bên trên theo thứ tự sút dần.

Bài 3. Viết số phù hợp vào vị trí chấm:

- Số lập tức trước số 24 là: ……

- Số tròn chục tức thời sau số 28 là: ………

- Số ngay tức thì sau số 88 là: ……...

- Số tròn chục ngay tức khắc trước số 33 là: …….

Bài 4. Cho bố số 7; 3 cùng 10. Hãy sử dụng dấu +; - nhằm viết thành các phép tính đúng.

Bài 5. Tính:

50 + 24 – 13 =

56 – 26 + 20 =

34 + 5 – đôi mươi =

44 – 44 + 23 =

Bài 6. An hơn Tùng 3 tuổi. Biết rằng An 10 tuổi. Hỏi Tùng từng nào tuổi?

Bài 7. Tìm một số biết rằng rước số đó cộng với 5 rồi trừ đi 8 được hiệu quả là 11?

Bài 8.

Hình vẽ bên gồm bao nhiêu hình tam giác?

----- hết đề thi 11 -----

=> Đáp án Đề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 11

Bài 1.

a) Viết những số tự nhiên có nhì số kiểu như nhau.

Các số thoải mái và tự nhiên có nhì chữ số như là nhau là: 11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99

b) Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số tương đương nhau là: 99

Số từ nhiên nhỏ bé nhất có hai chữ số như thể nhau là: 11

c) Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có hai chữ số không giống nhau là: 98

Số tự nhiên bé bỏng nhất bao gồm hai chữ số khác nhau là: 10

Bài 2.

a) thu xếp theo vật dụng tự tăng dần: 18, 35, 60, 65, 70, 72, 96.

b) bố trí theo đồ vật tự bớt dần: 96, 72, 70, 65, 60, 35, 18. 

Bài 3. Viết số tương thích vào khu vực chấm:

- Số lập tức trước số 24 là: 23

- Số tròn chục tức tốc sau số 28 là: 30

- Số ngay tắp lự sau số 88 là: 89

- Số tròn chục tức thời trước số 33 là: 30

Bài 4. Cho bố số 7; 3 với 10. Hãy cần sử dụng dấu +; - nhằm viết thành những phép tính đúng.

Các phép tính là:

7 + 3 = 10

10 – 3 =7

10 -7 = 3

Bài 5. Tính:

50 + 24 – 13 = 74 – 13 = 61

56 – 26 + trăng tròn = 30 + 20 = 70

34 + 5 – 20 = 39 – 20 = 19

44 – 44 + 23 = 0 + 23 = 23

Bài 6.

Bài giải

Tuổi của Tùng là:

10 – 3 = 7 (tuổi)

Đáp số: 7 tuổi

Bài 7.

Bài giải

Số yêu cầu tìm là:

11 + 8 – 5 = 14

Đáp số: 14

Bài 8.

Có 9 hình tam giác.

----- Hết câu trả lời đề thi 11 -----

Đề kiểm tra cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán có lời giải chọn lọc

Hy vọng với cỗ đề kiểm tra cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sẽ là tài liệu hữu dụng để các bé nhỏ tham khảo, luyện tập nhằm mục đích ôn luyện kiến thức tốt nhất. Bên cạnh ra, những em tìm hiểu thêm đề thi Toán lớp 1 học kì hai năm 2019 trở đi để ôn tập loài kiến thức giỏi nhất, làm bài bác thi sắp tới đạt công dụng cao.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 cũng rất được minhmangreen.com tổng hợp, những bậc phụ huynh rất có thể cùng cài về lắp thêm và đến các bé bỏng của mình làm thử đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 nhằm củng cố kỹ năng và kiến thức hơn.