Một mạch điện có nguồn là 1 pin 9v


Bạn đang xem: Một mạch điện có nguồn là 1 pin 9v

Hai đồ dùng A,B xấp xỉ điều hòa thuộc tần số. Hình mặt là đồ thị trình diễn sự phụ thuộc của li độ x1 của A và x2 của B theo thời hạn t. Hai giao động của A cùng B lệch pha nhau

*


Một nhỏ lắc lốc xoáy có cân nặng m được treo vào một trong những điểm cố định và thắt chặt đang dao động điều hòa theo phương trực tiếp đứng. Hình bên là thiết bị thị biểu diễn sự nhờ vào ly độ x của đồ gia dụng m theo thời hạn t. Tần số góc của giao động và tốc độ cực lớn của nhỏ lắc lò xo có mức giá trị là

*


Đoạn mạch điện tất cả cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha giữa năng lượng điện áp giữa hai đầu cuộn dây và chiếc điện là π/3. Call điện áp giữa hai đầu tụ điện là UC, ta gồm UC=3UD. Hệ số hiệu suất của mạch điện bằng


Ở mặt phẳng một hóa học lỏng tất cả hai mối cung cấp phát sóng kết hợp S1 và S2 giải pháp nhau 25 cm. Nhì nguồn này giao động theo phương trực tiếp đứng bao gồm phương trình theo thứ tự là u1 = 4cos40πt mm với u2 = 4cos(40πt + π) mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm giao động ới biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là


Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C. Nếu gọi I0là cường độ mẫu điện cực to trong mạch, thì hệ thức tương tác giữa điện tích cực to trên phiên bản tụ năng lượng điện q0và I0là


Khi tần số dòng điện chuyển phiên chiều chạy qua đoạn mạch cất cuộn dây thuần cảm tạo thêm 2 lần thì cảm kháng của cuộn dây


Một bình điện phân chứa dung dịch AgNO3với anôt bằng bạc. Cân nặng bạc phụ thuộc vào catôt của bình điện phân sau 16 phút 5 giây là 6,48 g. Biết bạc tình có cân nặng mol là A = 108 g/mol và hóa trị n = 1. Mang số Fa – ra – trên đây F = 96500C/mol. Cường độ chiếc điện chạy qua bình năng lượng điện phân là


Xem thêm: vo cua johnny tri nguyen

Sóng cơ truyền qua hai điễm M,N biện pháp nhau 10 cm. Với biên độ sóng không đổi 8 mm, tần số đôi mươi Hz, tốc độ truyền sóng từ 0,7m/s đến 1m/s. Biết rằng tại thời gian t M bao gồm li độ 42 mm và đang tăng thì N có li độ -4 mm với đang giảm. Gia tốc truyền sóng có mức giá trị ngay sát đúng tốt nhất là


Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Gọi U là điện áp hiệu dụng nhì đầu đoạn mạch; UR; UL; UC là điện áp hiệu dụng nhị đầu R, L, C. Điều nào sau đây không thể xảy ra:


Đặt điện áp luân phiên chiều có giá trị hiệu dụng cùng tần số không đồi vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên, trong các số ấy cuộn cảm thuần bao gồm độ từ bỏ cảm L và tụ điện tất cả điện dung C cố đối được. Các vôn kế được xem là lí tưởng. Điều chỉnh C nhằm số chỉ vôn kế V1 đạt cực đại thì thấy lúc ấy V1 chỉ 120 V và V2 chỉ 160 V. Trong quy trình điều chỉnh C, lúc số chỉ vôn kế V2 đạt giá bán trị cực lớn thì số chỉ vôn kế V1 chỉ cực hiếm nào sau đây?

*


Xét 2 điểm M, N ngơi nghỉ trong môi trường đàn hồi tất cả sóng âm vạc ra từ nguồn S truyền qua. Biết S, M, N thẳng hàng và SN = 2SM. Ban đầu, mức cường độ âm tại M là L (dB). Nếu hiệu suất của mối cung cấp phát tạo thêm 100 lần thì mức cường độ âm tại điểm N bằng


Một hóa học điểm giao động điểu hòa trên trục Ox theo phương trình x=5cos4πt (x tính bởi cm, t tính bởi s). Tại thời khắc t = 0,5 s, vận tốc của chất điểm này bằng


Một vật giao động điều hòa có phương trình x=Acosωt.Gọi v là gia tốc của đồ vật khi làm việc li độ x. Biên độ xấp xỉ của đồ gia dụng là


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *