Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Theo Từng Bài

Để giúp nhỏ học tập và ôn luyện một cách công dụng nhất, minhmangreen.com đãhệ thống hóa tổng thể các bài xích Tiếng Anh lớp 3 theo 3 nội dung: từ bỏ vựng, chủng loại câu với phát âm. Với đó, các bài tập ôn luyện bảo đảm sẽ giúp con hoàn toàn có thể nhuần nhuyễn định hướng và thực hành hối hả nhất!

Nội dung những bài giờ đồng hồ Anh lớp 3 theo Unit

Các bài Tiếng Anh lớp 3 được chia thành 20 Units. Từng Unit sẽ nói về một chủ thể khác nhau, đa số là phần nhiều tình huống gây ra trong cuộc sống đời thường hàng ngày để trẻ có thể tiếp thu dễ dãi và hối hả nhất.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 theo từng bài

Unit 1: Hello

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề: Lời chào, hỏi thăm mức độ khỏe

Hi, hello, nice, meet, you, how, are, fine, thanks, thank

Mẫu câu

Chào hỏi, trường đoản cú giới thiệu bản thân, hỏi thăm sức khỏe

A: Hello! / Hi!, I’m Suzanna. It’s nice khổng lồ meet you. How are you?

B: I’m fine. Thank you!

Phát âm

Chữ b trong “book” cùng chữ h trong “happy”

Ví dụ: Big, blue, bed, bike, box, book, happy, house, horse,...

Unit 2: What’s your name?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề hỏi với đánh vần tên:

What’s, you, your, name, how, spell, do

Mẫu câu

Hỏi và trả lời về thương hiệu và giải pháp đánh vần tên

A: What’s your name? How bởi vì you spell your name?

B: My name is John, J - O - H - N.

Phát âm

Phát âm chữ “m” trong “monster” với “p” trong “pink”

Ví dụ: Monster, milk, mango, painting, pink, purple,...

Unit 3: This is Tony

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề trình làng bạn bè:

This, that, yes, no, is

Mẫu câu

Giới thiệu một người các bạn mới - Hỏi và vấn đáp về người bạn mới

This / That is + name. Ví dụ: This is Anna.

Is this / that + name? Ví dụ: Is this Anna?

Phát âm

Chữ “t” vào Tom và chữ “y” vào yellow

Ví dụ: Tom, tomato, toy, yellow, young,...

Unit 4: How old are you?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề các số đếm

Các số đếm từ 1 đến 5: one, two, three, four, five

Các số đếm từ bỏ 6 đến 10: six, seven, eight, night, ten

Mẫu câu

Cách hỏi tuổi cùng trả lời:

A: Who’s that?

B: It’s + name

A: How old are you?

B: I’m + age

Phát âm

Chữ “f” trong five và chữ “s” vào six

Ví dụ: Six, sound, seven, fat, five, four...

Unit 5: Are they your friend?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề các bạn bè:

They, we, teacher, student, friend

Mẫu câu

Giới thiệu, hỏi và vấn đáp về một bạn bạn

This is my friend, + name

Hỏi: Are they your friends?

Trả lời: Yes, they are / No, they aren’t

Phát âm

Chữ “a” trong that với chữ “e” trong bed

Ví dụ: That, fat, cat, bench, red, bed, Ben...

Unit 6: Stand up!

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề lời chỉ dẫn trong lớp học:

Go out, come in, stand up, sit down, xuất hiện your book, close your book

Be quiet, don’t talk, ask / answer the question, come here, write your name

Mẫu câu

Đưa ra lời chỉ dẫn, xin phép và giải pháp hồi đáp

Open your book, please!

Hỏi: May I come in?

Trả lời: Yes, you can / No, you can’t

Phát âm

Chữ “c” vào come với chữ “d” vào down

Ví dụ: Come, cat, dog, down, dirty...

Unit 7: That’s my school!

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề về trường học:

Cơ sở vật chất trong ngôi trường học: school, library, classroom, computer room, playground, gym, music room.

Tính từ biểu đạt trường học: big, small, old, new, large, nice

Mẫu câu

Cách giới thiệu, hỏi và vấn đáp về đặc điểm cơ sở vật hóa học trong trường học:

That’s the + school facility

Hỏi: Is the + school facility + adjective?

Trả lời: Yes, it is / No, it isn’t.

Phát âm

Chữ “g” vào gym cùng chữ “l” vào lizard

Ví dụ: Gym, giant, giraffe, library, long, lizard,...

Unit 8: This is my pen

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề về đồ dùng học tập:

School bag, pencil, desk, pen, pencil case, rubber

Notebook, book, pencil sharpener, ruler

Mẫu câu

Nói về một hoặc nhiều vật dụng học tập:

This / That is + school thing

These / Those are + school thing

Phát âm

Chữ “r” vào ruler với chữ “th” vào these

Ví dụ: Ruler, red, rubber, this, these...

Unit 9: What colour is this?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề về color sắc:

Colour, yellow, blue, brown, green, white, pink, orange, black, purple

Mẫu câu

Cách hỏi về vật dụng học tập và trả lời:

Hỏi: Is this / that your + school thing?

Trả lời: Yes, it is / No, it isn’t

Cách hỏi về color đồ dùng học tập với trả lời:

Hỏi: What colour is this / that?

Trả lời: It’s + colour.

Hỏi: What colour are they?

Trả lời: They’re + colour.

Phát âm

Chữ “i” vào it cùng chữ “o” trong orange

VD: Iguana, iggy, insect, on, orange, octopus...

Unit 10: What bởi you bởi vì at break time?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Các chuyển động ưa yêu thích trong giờ đồng hồ ra chơi:

Các chuyển động thể thao: Play, badminton, football, table tennis, volleyball, chess,...

Các vận động giờ ra chơi: Break time, hide and seek, blind man's bluff, skipping, skating,...

Mẫu câu

Hỏi và trả lời về hoạt động ưa yêu thích trong giờ ra chơi

What vày you vày at break time?

Do you lượt thích + game / sports?

Phát âm

Chữ “bl” vào blind với “sk” trong skating…

Ví dụ: Blanket, blue, blind, sky, skipping, skating,..

Unit 11: This is my family

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề về những thành viên trong mái ấm gia đình và số từ 1 đến 99:

Chủ đề từ 1 đến 99: Eleven, twelve, thirteen, fourteen, twenty, sixty, forty, forty - two, twenty - nine.

Chủ đề các thành viên vào gia đình: Photo, family, man, woman, father, mother, grandfather, grandmother, brother, sister.

Mẫu câu

Cách hỏi và trả lời về các thành viên vào gia đình:

Who’s that?

How old is your …?

Phát âm

Chữ “br” trong brother với “gr” trong grandmother

Ví dụ: Bride, bread, brother, groom, green, grandmother,...

Unit 12: This is my house

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề các bộ phận trong ngôi nhà:

Các phòng, khu vực trong nhà: living room, kitchen, bedroom, dining room, garden.

Các thành phần có trong vườn: yard, tree, pond, fence, gate, over there...

Mẫu câu

Cách giới thiệu, hỏi và vấn đáp về các thành phần trong ngôi nhà

There’s a ...

Is there a …?

Phát âm

Chữ “ch” trong kitchen với “th” vào bathroom

Ví dụ: Lunch, kitchen, teeth, bathroom,...

Unit 13: Where’s my book?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề về những đồ vật trong nhà với vị trí:

Các dụng cụ trong nhà: Poster, picture, table, chair, coat, wall, bed, map, wall

Các địa chỉ của đồ vật trong nhà: Under, on, next to, in front of, behind, near

Mẫu câu

Cách hỏi và trả lời về vị trí các đồ đồ vật trong nhà

Where’s the ...?

Where are the…?

Phát âm

Chữ “ch” trong chair với chữ “wh” trong where

Ví dụ: Whale, white, where, check, chair, kitchen,...

Unit 14: Are there any posters in the room?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề những đồ đồ gia dụng trong phòng:

Wardrobe, lamp, mirror, fan, sofa, television, window, door, cupboard,cup.

Mẫu câu

Hỏi về sự tồn tại của những đồ đồ dùng trong phòng:

Are there any … in the room?

How many … are there?

Phát âm

Chữ “a” trong fan hâm mộ và chữ “u” vào cup

Ví dụ: Fan, dan, man, cup, bug, nuts,...

Unit 15: vì chưng you have any toys?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề các đồ chơi:

toy, doll, teddy bear, robot, ball, puzzle, yoyo, ship, plane, kite

Mẫu câu

Hỏi coi ai kia có mặt hàng chơi nào không:

Hỏi: Does he / she have …. ?

Trả lời: Yes, he / she does

No, he / she doesn’t

Phát âm

Chữ “pl” vào plane và “sh” vào ship

Ví dụ: Play, place, plane, ship, shoe, shop,...

Unit 16: bởi vì you have any pets?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề các vật nuôi trong nhà:

Parrot, dog, cat, cute, fish, tank, goldfish, rabbit, cage, flower pot

Mẫu câu

Hỏi xem bạn có thú cưng không, vị trí thú cưng:

Do you have any … ?

Where are the cats?

Phát âm

Chữ “o” trong dog, chữ “o” vào parrot

Ví dụ: Dog, hot, pot, parrot,...

Unit 17: What toys do you like?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề thiết bị chơi:

Truck, playroom, same, different, room

Mẫu câu

Hỏi và vấn đáp về việc thích đồ nghịch nào, số lượng đồ chơi:

What toys do you like?

How many …. Vì you have?

Phát âm

Chữ “ie” trong bike và “i” vào ship

Ví dụ: Hit, ship, big, ride, fly, kite,...

Xem thêm: Kết Quả Tìm Kiếm Cho Từ Khoá ' Mũ Len Cho Bé Sơ Sinh, 150 Nón Cho Bé Sơ Sinh Ý Tưởng Trong 2021

Unit 18: What are you doing?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề những đồ đồ trong phòng:

Cook, dance, sing, watch TV, read, skate, draw, play the piano, clean the floor, listen lớn music, bởi vì homework.

Mẫu câu

Hỏi chúng ta hoặc ai kia đang làm cho gì?

What are you doing?

What is he / she doing?

Phát âm

Chữ “ea” vào eating với “aw” vào drawing

Ví dụ: Read, eat, meat, drawing, hawl,..

Unit 19: They’re in the park

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề các hoạt động ngoài trời và chủ đề thời tiết:

Các hoạt động ngoài trời: fly kites, cycle, park

Chủ đề thời tiết: weather, sunny, rainy, cloudy, windy, stormy, snowy

Mẫu câu

Hỏi và vấn đáp về vận động người khác đang làm cho và tình trạng thời tiết:

What are they doing?

What’s the weather like?

Phát âm

Chữ “ai” vào rainy cùng “ae” vào skate:

Ví dụ: Paint, rain, skate, lake, gate,...

Unit 20: Where’s Sapa?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề về các địa điểm:

Các địa điểm, phương hướng: north, south, central, bay, mountain

Các địa điểm ở Hà Nội: theatre, lake, museum, temple, place, play, city, town, village, near, far

Mẫu câu

Cách hỏi và vấn đáp về vị trí, khoảng cách, địa điểm:

Where’s …?

Is … near Ha Noi?

Phát âm

Chữ “ar” trong far và chữ “or” trong north

Ví dụ: Park, car, far, more, floor, door,...

Trên đây là tổng hợp hầu hết kiến thức đặc biệt quan trọng nhất về các bài tiếng Anh lớp 3 bởi minhmangreen.com tuyển lựa chọn và chắt lọc lại. Bố mẹ có thể phụ thuộc vào đó để giúp con học tập tập và ôn luyện trên nhà xuất sắc hơn.

Ngoài ra, bố mẹ có thể áp dụng khóa học tập Tiếng Anh online của minhmangreen.com để hoàn toàn có thể giúp con rèn luyện và bổ sung kiến thức xuất sắc hơn.

Với các clip bài giảng sinh động do các thầy giáo viên người phiên bản ngữ giảng dạy theo chương trình bám sát đít Sách giáo khoa, những con vừa được học, vừa mới được chơi, khơi dậy sự hứng thú góp con thuận tiện sử dụng thạo Tiếng Anh trong thời gian ngắn nhất.

*

Tiếng Anh minhmangreen.com online chất lượng cao cho trẻ từ 4 mang lại 10 tuổi

7 bài bác tập giờ Anh lớp 3 bổ ích để con luyện tập tại nhà

Song tuy vậy với việc ghi nhớ kiến thức và kỹ năng trong giáo trình giờ Anh lớp 3 như đã nhắc tới phía trên, cha mẹ nên phía dẫn các con làm cho thêm một số bài tập. Điều này để giúp con ghi nhớ và vận dụng kỹ năng học được một phương pháp nhuần nhuyễn, biến kiến thức và kỹ năng thành kĩ năng hữu ích.

Dưới đó là một số dạng bài xích tập dễ dàng để cha mẹ cùng tham khảo.

Bài tập 1: Choose the odd one out (Chọn từ không giống biệt)

a. Mai b. Nga c. Hi

a. Hi b. Bye c. Hello

a. I’m b. I c. I am

a. Helol b. Hello c. Holle

a. Hello! I’m Mai b. Hello, Mai c. Hi! I’m Mai

Bài tập 2: Read and match (Đọc với nối)

Who’s that?

Is that your friend?

Who are They?

Are they your friends?

Yes, they are

They are Peter và Linda

It’s Tony

No, it isn’t

Bài tập 3: Circle the correct word (Khoanh vào từ bỏ đúng)

Mai, This is my friend / friends.

Who are they / name?

Are Peter / Peter và Mary your friends?

Yes / No, They are my friends.

No, They aren’t / are my friend.

Bài tập 4: Complete the words (Hoàn thành từ bỏ sau)

They are fl_ing k_te_.

Mai is in the di__ing room.

Ha__ you g_t any _orto_ses? _ _ _, I have.

Whe_e is your dog? He’s cha_ing a mo_se.

Ha__ she go_ any _ets? Yes, she_a_. She got a gree_ par_ot & _levengo__ fish.

Bài tập 5: Select & circle A, B or C ( Chọn lời giải A, B hoặc C)

What’re they doing? They are ________ with a paper boat.

doing

making

playing

2. Has she got any pets? No, she _________

has

hasn’t

haven’t

3. How many _____ are there in your bedroom? There are two.

chair

chairs

X

4. What’s Mai doing? She is ______

playing cycling

cycling

cycles

5. How old is your ________? He is thirty - four.

sister

mother

father

6. What is the _____ today?

activity

colour

weather

7. _____ many cats vì chưng you have?

Why

How

What

8. What ______ are your dogs? They are black and white.

colour

yellow

sunny

Bài tập 6: Read & complete the table (Đọc và dứt bảng sau)

Her house is in the town. There are eight rooms. There are three bedrooms, three living rooms & two bathrooms in the house. There is one kitchen in the house. It is large.

Rooms of the house

Number

Living room (s)

...

...

Two......

Bài tập 7: Arrange these sentences (Sắp xếp các từ sau thành câu)

friend / is / my / Hien / new.

is / That / classroom / her.

your / write / Please / name.

down / your / Put / pencil.

Bên cạnh các bài tập trên, nếu như tham gia vào khóa đào tạo và huấn luyện online của minhmangreen.com, các con vẫn có cơ hội được xúc tiếp với những dạng bài bác tập mới, nhộn nhịp và trực quan lại hơn.

Đồng thời, minhmangreen.com cũng tổ chức những cuộc tranh tài vào sản phẩm công nghệ 5 mặt hàng tuần. Tại đây, những em học sinh rất có thể thoải mái thể hiện bạn dạng thân, được xúc tiếp với môi trường cạnh tranh giúp thúc đẩy những em cải thiện khả năng tiếng Anh của mình.

Hàng ngàn bậc phụ huynh đang cho nhỏ theo học lịch trình Tiếng Anh online tại nhà của minhmangreen.com và cảm thấy rất ăn nhập với sự tiến bộ trong việc học cũng giống như sử dụng tiếng Anh của con.

Hãy thuộc xem MC Diệp Chi share về trải nghiệm của chính bản thân mình với minhmangreen.com các cha mẹ nhé!

MC Diệp Chi share cách học tiếng Anh cho nhỏ vừa học vừa nghịch không áp lực

Hi vọng thuộc với cỗ tài liệu về các bài xích Tiếng Anh lớp 3 trên, các vị phụ huynh hoàn toàn có thể giúp các con ôn luyện một cách kết quả nhất! Để đọc thêm về khóa học của minhmangreen.com và đk học test miễn phí, bố mẹ có thể mày mò tại đây