Sách Giáo Khoa Toán Lớp 7 Tập 1

I. Giải bài bác tập sgk Toán 7 Tập Một

Phần Đại Số

Chương I. Số hữu tỉ. Số thực

§1.

Bạn đang xem: Sách giáo khoa toán lớp 7 tập 1

Tập vừa lòng Q những số hữu tỉ
§2.Cộng, trừ số hữu tỉ
§3.Nhân, phân chia số hữu tỉ
§4.Giá trị hoàn hảo của một vài hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
§5.Lũy vượt của một trong những hữu tỉ
§6.Lũy quá của một vài hữu tỉ (tiếp)
§7.Tỉ lệ thức
§8.Tính hóa học của hàng tỉ số bằng nhau
§9.Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
§10.Làm tròn số
§11.Số vô tỉ. Có mang về căn bậc hai
§12.Số thực
Ôn tập chương I: Số hữu tỉ – Số thực

Chương II. Hàm số với đồ thị

§1.Đại lượng phần trăm thuận
§2.Một số vấn đề về đại lượng tỉ lệ thành phần thuận
§3.Đại lượng xác suất nghịch
§4.Một số vấn đề về đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
§5.Hàm số
§6.Mặt phẳng toạ độ
§7.Đồ thị hàm số (y = ax (a ≠ 0))
Ôn tập chương II: Hàm số cùng đồ thị

Phần Hình Học

Chương I. Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song

§1.Hai góc đối đỉnh
§2.Hai con đường thẳng vuông góc
§3.Các góc tạo vì chưng một đường thẳng cắt hai đường thẳng
§4.Hai mặt đường thẳng song song
§5.Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
§6.Từ vuông góc đến song song
§7. Định lí
Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Chương II. Tam giác

§1.Tổng bố góc của một tam giác
§2.Hai tam giác bằng nhau
§3.

Xem thêm: Banh Cuon Hai Nam - Banh Cuon Tay Ho, Ho Chi Minh City

Trường hợp bởi nhau trước tiên của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
§4.Trường hợp đều nhau thứ nhị của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
§5.Trường hợp đều bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)
§6.Tam giác cân
§7.Định lí Py-ta-go
§8.Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
§9.Thực hành quanh đó trời
Ôn tập chương II: Tam giác

II. Sách tham khảo – Sách giải Toán 7 tập 1

1. Giải bài Tập Toán 7 Tập 1 – Lê Nhứt

*

2. Tuyển chọn 405 bài xích tập Toán 7 – Nguyễn Đức Tấn

*

B. Sgk Toán 7 Tập Hai

I. Giải bài xích tập sgk Toán 7 Tập Hai

Phần Đại Số

Chương III. Thống kê

§1.Thu thập số liệu thống kê, tần số.
§2.Bảng “tần số” những giá trị của vệt hiệu
§3.Biểu đồ
§4.Số vừa phải cộng
Ôn tập chương III: Thống kê

Chương IV. Biểu thức đại số

§1.Khái niệm về biểu thức đại số
§2.Giá trị của một biểu thức đại số
§3.Đơn thức
§4.Đơn thức đồng dạng
§5.Đa thức
§6.Cộng, trừ nhiều thức
§7.Đa thức một biến
§8.Cộng, trừ đa thức một biến
§9.Nghiệm của đa thức một biến
Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Phần Hình Học

Chương III. Quan hệ nam nữ giữa những yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

§1.Quan hệ giữa góc với cạnh đối diện trong một tam giác
§2.Quan hệ giữa con đường vuông góc và mặt đường xiên, mặt đường xiên với hình chiếu
§3.Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
§4.Tính chất tía đường trung tuyến đường của tam giác
§5.Tính hóa học đường phân giác của một góc
§6.Tính chất cha đường phân giác của tam giác
§7.Tính hóa học đường trung trực của một quãng thẳng
§8.Tính chất cha đường trung trực của tam giác
§9.Tính chất bố đường cao của tam giác
Ôn tập chương III: dục tình giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy của tam giác

Bài tập Ôn cuối năm

Phần Đại số
Phần Hình học

II. Sách tham khảo – Sách giải Toán 7 tập 2

1. Giải bài bác Tập Toán 7 Tập 2 – Lê Nhứt

*