SỞ NỘI VỤ TỈNH SÓC TRĂNG

Place Types:Airport
Address:4 Châu Văn Tiếp, Phường 2, Sóc Trăng, Vietnam
Coordinate:9.5991731,105.9717904
Website: http://www.sonoivu.soctrang.gov.vn/
Rating:4.4
Compound Code:HXXC+MP Sóc Trăng, Soc Trang, Vietnam

Bạn đang xem: Sở nội vụ tỉnh sóc trăng

*

*

*

He is a child who lives away from his hometown & comes here to vì business & has some work outside the scope of the settlement of the Department of trang chủ Affairs. Thank you very much and sister. Enthusiastic & friendly
*

2.Điểm dừng xe buýt cầu im lýQL1A,Diễn Yên,Diễn Châu,Nghệ An.Cách, 200m Về Phía Nam, cầu Yên Lý, Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An, Vietnam Coordinate: 19.0824969,105.587601
5.Tháp không giữ sân bay quốc tế Vinh
Nghi Liên, Nghi Lộc, Nghệ An, Vietnam Coordinate: 18.7304187,105.6689145
7.Ngành Hái (Cửa Ngòi)
Hợp Tiến, Đông Hưng District, bầu Binh, Vietnam Coordinate: 20.5571016,106.3020428

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Lữ Bố Liên Quân Mùa 20 21, Danh Sách Tướng

11.Noi Bai International Airport
Phú Cường, Sóc Sơn, Hanoi, Vietnam Coordinate: 21.2179038,105.7925151
12.Cảng hàng không quốc tế Nội Bài
Phú Cường, Sóc Sơn, Hanoi, Vietnam Coordinate: 21.2179375,105.7925625
13.Noi Bai International Airport
Phú Cường, Sóc Sơn, Hanoi, Vietnam Coordinate: 21.2169627,105.7923945
16.河內機場
Hướng đi cầu Thăng Long, Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội, Vietnam Coordinate: 21.2186161,105.8035858
17.Cảng sản phẩm không nước ngoài Nội Bài
Phú Cường, Sóc Sơn, Hanoi, Vietnam Coordinate: 21.2188208,105.8041763
20.Sảnh E - nhà ga du khách T1
Phú Cường, Sóc Sơn, Hanoi, Vietnam Coordinate: 21.2147264,105.8021148
2.Điểm dừng xe buýt cầu yên ổn lý
QL1A,Diễn Yên,Diễn Châu,Nghệ An.Cách, 200m Về Phía Nam, cầu Yên Lý, Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An, Vietnam Coordinate: 19.0824969,105.587601
5.Tháp không lưu lại sân bay nước ngoài Vinh
Nghi Liên, Nghi Lộc, Nghệ An, Vietnam Coordinate: 18.7304187,105.6689145
7.Ngành Hái (Cửa Ngòi)
Hợp Tiến, Đông Hưng District, bầu Binh, Vietnam Coordinate: 20.5571016,106.3020428

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *