Trường đại học quân đội nhân dân

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã quyết định quy định điểm tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng quân sự vào các học viện, trường quân đội năm 2022. Nhìn chung, điểm chuẩn các trường quân đội không cao, trừ thí sinh nữ.


Bạn đang xem: Trường đại học quân đội nhân dân

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã quyết định quy định điểm tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng quân sự vào các học viện, nhà trường quân đội năm 2022, với tất cả các phương thức tuyển sinh.

Nhìn chung, điểm chuẩn các trường quân đội không cao so với mặt bằng điểm chuẩn năm nay trong cả nước, nhất là những trường đào tạo sĩ quan.

Tuy nhiên, một số trường tuyển sinh khối C thì có mức điểm chuẩn khá cao so với các trường khác trong khối trường quân đội. Hoặc một số trường có truyền thống như Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự, Học viện Kỹ thuật Quân sự cũng có điểm chuẩn ở mức khá, riêng với đối tượng tuyển sinh là nữ thì ở mức cao.

Cụ thể như sau:

*
*
*
*

*

Xem thêm: Vườn Treo Ba By Lôn Ở Đâu - Vườn Treo Babylon Nằm Ở Quốc Gia Nào

Điểm chuẩn Kinh tế quốc dân, Thương mại, Ngân hàng: ngành thấp 24, ngành cao trên 28

Các trường ĐH Kinh tế quốc dân, Thương mại, Học viện Ngân hàng đã công bố điểm chuẩn phương thức dựa vào kết quả thi tốt nghiệp. Riêng Trường ĐH Kinh tế quốc dân công bố thêm điểm chuẩn phương thức xét điểm đánh giá tư duy .


Điểm chuẩn trường quân đội Ban tuyển sinh quân sự điểm chuẩn trường quân đội điểm chuẩn ĐH 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *