Các loại nhụy hoa nghệ tây

Trên thị phần Saffron hiện tại nay, Theo các báo cáo đựơc tổng thích hợp từ nguồn xuất khẩu Saffron nhân loại có 6 một số loại chính: Premium Saffron, Negin, Sargol, Poushali, Dasteh, Saffron Root.

Hãy thuộc Bối tò mò và phân loại những dòng nhuỵ hoa nghệ tây, nhằm từ đó chúng ta và gia đình rất có thể lựa chọ được sản phẩm thích hợp nhất nhé!

Premium Super Negin

Những sợi saffron được xếp vào loại cao cấp nhất quả đât như

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *