Đà Lạt, Tuyệt Tình Cốc Siêu Đẹp, Siêu Chill Nhưng Đường Siêu Khó Đi