Chủ Nhà Cho Thuê Và Người Thuê

Trong ứng dụng Tin nhắn

*
, bạn có thể gửi tin nhắn chứa ảnh, đoạn clip và âm thanh bằng phương pháp sử dụng thương mại & dịch vụ iMessage hoặc SMS/MMS (các hình dạng máy Wi-Fi + Cellular). Bạn cũng có thể chia sẻ, giữ hoặc in tệp gắn thêm kèm. Nhà hỗ trợ của chúng ta cũng có thể đặt giới hạn kích thước cho tệp gắn thêm kèm; iPad hoàn toàn có thể nén những tệp thêm kèm hình ảnh và video clip khi cần.

Bạn đang xem: Chủ nhà cho thuê và người thuê


Trong Tin nhắn, hãy thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây trong khi soạn tin nhắn:

Chụp ảnh trong Tin nhắn: chạm vào , tạo bố cục tổng quan bức ảnh trong kính ngắm, tiếp nối chạm vào .

Quay phim vào Tin nhắn: chạm vào , chọn cơ chế Video, tiếp nối chạm vào .

Chọn ảnh hoặc đoạn clip hiện có: đụng vào giúp xem các ảnh gần đây, tiếp nối vuốt lên nhằm tìm tìm hoặc chuyên chú qua tất cả các ảnh và album. Ví như nhiều ảnh hoặc clip được chọn, một số cho thấy chúng sẽ được gửi theo sản phẩm tự nào.

Chạm vào để nhắn tin nhắn của bạn hoặc nhằm hủy.

Nếu bạn nhận được nhiều hình ảnh cùng lúc, chúng được nhóm tự động thành một tranh ghép (hai đến cha ảnh) hoặc một chồng ảnh (bốn hình ảnh trở lên). Bạn có thể vuốt qua 1 chồng hình ảnh để xem, trả lời hoặc liên can với từng hình ảnh một biện pháp riêng lẻ.

Để lưu lại ảnh, hãy va vào

*
bên cạnh ảnh hoặc bộ sưu tầm ảnh.


Đánh vệt hoặc sửa ảnh


Bạn rất có thể đánh vết hoặc sửa ảnh trước khi gửi trong cuộc hội thoại Tin nhắn.

Chạm vào trong ngăn kéo ứng dụng, sau đó lựa chọn một ảnh.

Chạm vào ảnh trong bong bóng tin nhắn, tiếp nối thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

Chạm vào Xong, thêm tin nhắn, sau đó chạm vào nhằm gửi hình ảnh hoặc chạm vào nhằm xóa ảnh khỏi bong bóng tin nhắn.


Thêm cảm giác của camera cho hình ảnh hoặc video


Trên các kiểu sản phẩm được hỗ trợ, khi chúng ta chụp hình ảnh hoặc quay video trong cuộc hội thoại, bạn có thể thêm những hiệu ứng của camera cho hình ảnh hoặc đoạn clip đó – ví như bộ lọc, nhãn dán, nhãn và hình dạng.

Chạm vào , sau đó chọn chính sách Ảnh hoặc Video.

Chạm vào

*
, tiếp đến thực hiện ngẫu nhiên tác vụ làm sao sau đây:

Chạm vào

*
, sau đó chọn một bộ lọc để áp dụng cho hình hình ảnh của bạn.

Chạm vào

*
nhằm thêm nhãn văn bạn dạng hoặc
*
để thêm hình.

Xem thêm: Cách Làm Quả Táo Bằng Vải Dạ, Cách Làm Các Loại Quả Bằng Vải Dạ

Chạm vào

*
nhằm thêm Memoji hoặc
*
để thêm nhãn dán Biểu tượng.

Chạm vào

*
để tạm dừng hoạt động sổ hiệu ứng.

Chạm vào để chụp ảnh hoặc để quay video.

Chạm vào hoàn thành để thêm ảnh hoặc clip vào khủng hoảng bong bóng tin nhắn, nơi bạn cũng có thể thêm lời nhắn hoặc chạm vào nhằm gửi trực tiếp ảnh hoặc video.


Gửi lời nhắn âm thanh


Trong cuộc hội thoại, hãy đụng và giữ lại

*
nhằm ghi lời nhắn âm thanh.

Chạm vào

*
nhằm nghe tin nhắn của bạn trước khi gửi.

Chạm vào

*
để gửi tin nhắn hoặc
*
nhằm hủy.


Ghi chú: Để tiết kiệm dung lượng, iPad tự động xóa tin nhắn âm thanh trong vòng hai phút sau khi chúng ta nghe chúng, trừ khi chúng ta chạm vào Giữ. Để luôn giữ các tin nhắn âm thanh, hãy đi tới thiết lập

*
 > Tin nhắn > quá hạn (bên dưới Tin nhắn âm thanh), tiếp đến chạm vào không bao giờ.


Chia sẻ, lưu, in, xào luộc hoặc xóa tin nhắn hoặc tệp đính kèm


Trong cuộc hội thoại, hãy thực hiện ngẫu nhiên tác vụ nào dưới đây với tệp đính kèm:

Chia sẻ, giữ hoặc in tệp gắn thêm kèm: đụng vào tệp lắp kèm, kế tiếp chạm vào .

Sao chép tệp lắp kèm: Chạm và giữ tệp đính kèm, kế tiếp chạm Sao chép.

Chia sẻ những mục từ một ứng dụng khác: Trong ứng dụng khác, chạm vào chia sẻ hoặc , tiếp nối chạm vào Tin nhắn.

Chuyển tiếp tin nhắn hoặc tệp lắp kèm: va và giữ lại tin nhắn hoặc tệp thêm kèm, đụng vào Thêm, chọn các mục bổ sung cập nhật nếu muốn, tiếp nối chạm vào

*
.

Xóa tin nhắn hoặc tệp gắn thêm kèm: chạm và duy trì tin nhắn hoặc tệp đính kèm, đụng vào Thêm, chọn các mục bổ sung nếu muốn, tiếp đến chạm vào

*
.


Ghi chú: Các tệp lắp kèm bạn gửi qua iMessage (chẳng hạn như ảnh hoặc video) có thể được tải lên táo bị cắn dở và được mã hóa sao cho không một ai ngoài người gửi và tín đồ nhận rất có thể truy cập vào những tệp đi cùng đó. Để nâng cấp hiệu suất, thiết bị của người tiêu dùng có thể tự động hóa tải những tệp đi cùng lên táo bị cắn dở trong khi bạn đang soạn iMessage. Nếu như tin nhắn của người tiêu dùng không được gởi đi thì các tệp gắn kèm vẫn bị xóa sổ máy chủ sau vài ba ngày.