Truyện tranh thần điêu đại hiệp

nội dung

Sau khi nhà bắc tống bại vong thì quân kim chiếm lĩnh phía bắc trung quốc, dân phương bắc buộc phải lưu tán lầm than.Thời lý tông công ty nam tống, quách tĩnh và bà xã con tình cờ gặp mặt gỡ dương quá là nam nhi nghĩa đệ dương khang. Cơ hội đó dương qua đang 12 tuổi, cha mẹ đều mất đề nghị mồ côi trơ trọi. Quách tĩnh dìm nuôi dương quá, mang đến đảo đào hoa nhằm học võ với vợ là hoàng dung. Tuy vậy hoàng dung từng có mắc mưu với dương khang nên không thật lòng chỉ dạy dỗ dương quá. Dương Quá nhạy cảm bắt buộc học thờ ơ. Thấy vậy, quách tĩnh đành bắt buộc đưa dương quá lên núi bình thường nam khoảng sư học đạo, hi vọng dương quá đang tu trung tâm dưỡng tính, sau đây trở thành một bao gồm nhân quân tử.


Bạn đang xem: Truyện tranh thần điêu đại hiệp

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: " Ốp Lưng Samsung Galaxy Grand Prime G530, Ốp Lưng Samsung Galaxy Grand Prime (Sm

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*