Anh mang tội si mê

Sao em bỏ ra đi anh nào có tội tình gì?Sao em chi ra đi anh nào gồm lỗi lầm chi?Sao em chi ra đi nhằm anh thương nhớ hoài ôm kỷ niệm.Buồn lên mấy nẻo hẹn hò em biết không?Sương khuya lạnh song vai đi về thui thủi một mình.Ưu tư nặng con tim anh bi tráng thao thức cả đêm.Sao em chi ra đi bỏ quên anh giữa loại đời xuôi ngược.Giờ đây đã không còn nhau rồi tình mồ côi.Trong đơn lẻ trong nỗi đau vùi,anh bỗng biết rằng tội anh nghèo rớt trái mồng tơi.Mà vươn cao vướng sợi tình rồi,nên bửa giữa đời ôm trái sầu buồn đối chọi côi.Anh với tội mê mệt mê bắt buộc đường yêu lạc nẻo về.Anh mang tội yêu thương em khi đời anh white bàn tay.Nay em ném ra đi đèn đêm hiu hắt sầu ngơ ngẩn buồn.Buồn lên mấy nẻo con đường tình ai oán nào nguôi.

Bạn đang xem: Anh mang tội si mê


Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Tiểu Sử Diễn Viên: Chu Gia Hi, Tiểu Sử Diễn Viên Châu Nhuận Phát

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *